Om Einar Mattsson

Einar Mattsson äger, förvaltar och utvecklar fastigheter samt bygger hus i Storstockholm. Vår verksamhet är organiserad i flera bolag som i sin helhet ägs av Einar Mattsson AB.

Årsberättelse och Hållbarhetsredovisning

Einar Mattsson i ord&bild 2018

omslag 463x278.jpg

Läs vår årsberättelse "Einar Mattsson i Ord och Bild" för att få finansiell information från 2018 samt hur vi arbetat under året.

Hållbarhetsredovisning 2018

omslag 2 463x278.jpg

Läs om vårt hållbarhetsarbete under 2018.

Företaget Einar Mattsson

Einar Mattssons verksamheter vilar alla på samma kultur och kundlöfte. Som fastighetsägare förstår vi andra fastighetsägares behov, såväl när det gäller förvaltning som nybyggnation eller ombyggnader. Det gör att vi tänker till lite extra när vi bygger och ligger steget före när det gäller att förvalta och utveckla fastigheter.

Vi har en tradition av att bry oss om husen vi bygger och människorna som ska bo och jobba i dem. Grundaren Einar Mattssons egen personlighet tar vi med oss in i framtiden, när vi nu med stor omtanke, starkt engagemang och en brinnande framåtanda skriver nästa kapitel i företagets och stadens historia.

Varje gång vi sätter spaden i marken är det början på en långsiktig relation, som lever vidare även när sista takpannan ligger på plats. Vi arbetar för och hoppas på en framtid med en väl fungerande bostadsmarknad i Stockholm så att människor i högre grad får möjlighet att välja var de vill bo. Samtidigt som vi skapar hus som gör livet enklare, tryggare och bekvämare för de boende.

För leverantörer

Einar Mattssons långa byggmästartradition genomsyras av ett högt kvalitetstänkande. Vi arbetar alltid med hållbara material och beprövade metoder samt säkerställer att våra arbeten håller hög kvalitet. Vi ser alltid till fastighetsägarens bästa, och levererar produkter av hög kvalitet i rätt tid.


Vill du samarbeta med oss?

Läs mer
Fråga oss