Om Einar Mattsson

Einar Mattsson äger, förvaltar och utvecklar fastigheter samt bygger hus i Storstockholm. Vår verksamhet är organiserad i flera bolag som i sin helhet ägs av Einar Mattsson AB.

Årsberättelse och hållbarhetsredovisning 2023

Läs vår årsberättelse för att få finansiell information från 2023 samt få en inblick i våra olika verksamheter. Läs om vår ständiga strävan att leverera ett kvalitativt boende samt att långsiktigt öka attraktiviteten i de fastigheter vi äger. Du kan också läsa om vårt hållbarhetsarbete under 2023.

Läs mer

Fri hyressättning

Kan marknadshyror lösa bostadsbristen?

Se filmklippet från debatten i Agenda 16/5- 21 med Stefan Ränk, Einar Mattsson AB och Marie Linder, Hyresgästföreningen.
"Kan marknadshyror lösa bostadsbristen"

Fri hyressättning i praktiken

Einar Mattssons modell för hyressättning i nyproduktion.

Så här gick det till när vi införde vår hyressättningsmodell i våra nyproducerade bostäder. Eller ”egensatta hyror” som det formellt heter. Allt började med kundperspektivet.

Vilka egenskaper är det som gör hyresrätten attraktiv? Är det att som idag vara en lotterivinst i form av en subventionerad bostad? Nej.

Företaget Einar Mattsson

Einar Mattssons verksamheter vilar alla på samma kultur och kundlöfte. Som fastighetsägare förstår vi andra fastighetsägares behov, såväl när det gäller förvaltning som nybyggnation eller ombyggnader. Det gör att vi tänker till lite extra när vi bygger och ligger steget före när det gäller att förvalta och utveckla fastigheter.

Vi har en tradition av att bry oss om husen vi bygger och människorna som ska bo och jobba i dem. Grundaren Einar Mattssons egen personlighet tar vi med oss in i framtiden, när vi nu med stor omtanke, starkt engagemang och en brinnande framåtanda skriver nästa kapitel i företagets och stadens historia.

Varje gång vi sätter spaden i marken är det början på en långsiktig relation, som lever vidare även när sista takpannan ligger på plats. Vi arbetar för och hoppas på en framtid med en väl fungerande bostadsmarknad i Stockholm så att människor i högre grad får möjlighet att välja var de vill bo. Samtidigt som vi skapar hus som gör livet enklare, tryggare och bekvämare för de boende.

För leverantörer

Einar Mattssons långa byggmästartradition genomsyras av ett högt kvalitetstänkande. Vi arbetar alltid med hållbara material och beprövade metoder samt säkerställer att våra arbeten håller hög kvalitet. Vi ser alltid till fastighetsägarens bästa, och levererar produkter av hög kvalitet i rätt tid.


Vill du samarbeta med oss?

Läs mer
Fråga oss