Obligatorisk ventilationskontroll

För att garantera en god inomhusluft i bostäderna genomför vi enligt plan- och bygglagen regelbundet ventilationskontroller.

Vid en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, kontrolleras så att ventilationssystemet förser lägenheten med tillräckligt med luft.

Arbetsmoment

  • Kontroll av spisfläkt
  • Kontroll av flöde vid frånluftsventiler i kök och badrum
  • Eventuella åtgärder och efterkontroll

Så här hjälper du till

  • Plocka bort föremål som kan vara i vägen vid mätning av köksfläkt
  • Se till att det är fritt framför frånluftsventiler i badrum och kök.
Fråga oss