För leverantörer

Einar Mattssons långa byggmästartradition genomsyras av ett högt kvalitetstänkande. Vi arbetar alltid med hållbara material och beprövade metoder samt säkerställer att våra arbeten håller hög kvalitet. Vi ser alltid till fastighetsägarens bästa, och levererar produkter av hög kvalitet i rätt tid. För oss är goda relationer och ett långsiktigt förtroende viktigt såväl med våra kunder som våra leverantörer.

Fakturering

För en mer effektiv och miljövänlig hantering av leverantörsfakturor har vi övergått till att endast ta emot elektroniska fakturor genom vår Van-operatör InExchange.

För mer information kring GLN-nr eller Peppol-ID, kontakta leverantörsreskontra lrk@einarmattsson.se

Så här märker du din e-faktura på rätt sätt.

Referensmärkning

Detta ska en faktura innehålla

Om du saknar e-faktura tjänst, hur går du tillväga?

Kom igång med e-fakturering

Påminnelser och inkassokrav ska ej e-faktureras. De ska skickas med brev eller mejlas till lrk@einarmattsson.se.

Fråga oss