För leverantörer

Einar Mattssons långa byggmästartradition genomsyras av ett högt kvalitetstänkande. Vi arbetar alltid med hållbara material och beprövade metoder samt säkerställer att våra arbeten håller hög kvalitet. Vi ser alltid till fastighetsägarens bästa, och levererar produkter av hög kvalitet i rätt tid. För oss är goda relationer och ett långsiktigt förtroende viktigt såväl med våra kunder som våra leverantörer.

Fakturering

För en mer effektiv och miljövänlig hantering av leverantörsfakturor kommer vi övergå till att endast ta emot elektroniska fakturor fr.o.m 1 januari 2019. 

Så här märker du din e-faktura på rätt sätt.

Referensmärkning

Detta ska en faktura innehålla

Om du saknar e-faktura tjänst, hur går du tillväga?

Kom igång med e-fakturering

Påminnelser och inkassokrav ska ej e-faktureras. De ska skickas med brev. 

Fråga oss