Brandsäkerhet i din lokal

Det är du som hyr lokalen som ansvarar för brandskyddet i lokalen.

  • Lokalhyresgästen ansvarar på egen bekostnad för anordnande, installation och underhåll av de tekniska brandskydd som krävs för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Det är t e x nödutrymningsskyltar, brandsläckare, brandfilt, brandvarnare och utrymningsplan.
  • Ni ansvarar för att bestämmelser följs gällande maxantal som får vistas i lokalen samtidigt av brandsäkerhetsskäl.
  • Tänk på att du behöver se till att det finns möjlighet att utrymma lokalen på ett säkert sätt. Informera personal och genomför brandövningar regelbundet.
  • Se också till att du har en uppdaterad försäkring om olyckan skulle vara framme.

lokal_brandsakerhet_nodutgang_960.gif

Fråga oss