Hyra ut i andra hand eller till inneboende

Om du under en period vill hyra ut lägenheten i andra hand, måste du ansöka om att få uthyrningen godkänd. Ladda ned ansökningsblankett här nedan.

nyckel_byte_768x400.jpg

Viktigt att veta

  • Du måste alltid söka om tillåtelse hos hyresvärden för att hyra ut din hyresrätt i andra hand. Du måste ha giltiga skäl och vi godkänner bara andrahandsuthyrning för ett år i taget.
  • Tänk på att ett tillstånd bara gäller för den person som du har ansökt om att få hyra ut till. Om du får en ny hyresgäst behöver du inkomma med en ny ansökan.
  • När du fått tillstånd att hyra ut din hyresrätt i andra hand får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har. Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet. Andrahandshyresgästen har dessutom rätt att få överhyran återbetald
  • Om du hyr ut lägenheten i andra hand utan hyresvärdens tillstånd riskerar du att bli uppsagd. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.
  • Airbnb och liknande uthyrning är inget som Einar Mattsson tillåter, varken när det gäller hela eller delar av lägenheten. Vi anser att denna typ av uthyrning kan skapa otrygghet för andra hyresgäster då det leder till att okända personer rör sig i huset. Det kan dessutom uppfattas som störande vilket kan leda till att hyresavtalet sägs upp. Hyr du ut hela lägenheten räknas det som en otillåten andrahandsuthyrning och du riskerar även då att bli av med lägenheten.
  • Andrahandsuthyrning tillåts normalt vid studier eller arbete på annan ort eller om du och din partner vill flytta ihop på prov.
  • Du skriver själv ett avtal med din andrahandshyresgäst. Om du bor utomlands under tiden du hyr ut behöver du skriva på en fullmakt.
  • Den som bor i lägenheten måste alltid vara folkbokförd på adressen. Detta görs hos Skatteverket. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.
  • Du får som hyresgäst ha inneboende i din hyresrätt. Du får ta ut hyra av den inneboende men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du flera inneboende får du inte ta ut en hyra av de inneboende som tillsammans är större än vad du själv betalar i hyra. Om du tar ut högre hyra än du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet. Rätten att ha inneboende gäller enbart om du själv bor i lägenheten.
Vi är måna om våra hyresgäster och det är viktigt att vi vet vilka som bor i våra hus. Vi arbetar därför systematiskt för att upptäcka olovlig andrahandsuthyrning.

Du får inte behålla ditt hyreskontrakt om du själv har tecknat ett annat hyresavtal eller köpt en bostad. Sedan den 1 oktober 2019 är det ett brott att sälja eller köpa hyreskontrakt.

Fråga oss