Arkitekturprogram

Arkitektur är något alla upplever och påverkas av, medvetet eller omedvetet. Som samlande kraft inverkar bebyggelsens gestaltning på oss, konkret i fysisk utformning av våra miljöer och mer subtilt i hur det formar attityder och samtidens människosyn.

Einar Mattssons arkitekturprogram

Syftet med vårt arkitekturprogram är att tydliggöra och skapa en förståelse för vad Einar Mattssons arkitektur står för. Målgruppen för programmet är dels oss själva, dels våra samarbetspartners såsom kommuner, arkitekter, konsulter och entreprenörer. 

Målsättningen är att människor ska känna igen våra hus och att de utstrålar god arkitektur, samt långsiktigt stärka vår position på fastighetsmarknaden i Stockholmsregionen. 

Läs Arkitekturprogrammet i sin helhet

Fråga oss