För boende

Driftstörningar

Se driftstörning i ditt hus hos respektive leverantör:

Ellevio för elnätet i Stockholm

Stockholm vatten och avfall - vattenavstängning och hämtning av hushållsavfall

Vid problem med din bredbandsuppkoppling ska du alltid kontakta din tjänsteleverantör.

Så här tar vi hand om utemiljön

För att skapa fina utemiljöerna arbetar Einar Mattssons trädgårdsgrupp året runt med att planera ytorna, rensa, klippa, gräva och plantera. Gårdarna besöks varje vecka för att klippa gräs, vattna och rensa ogärs.

Helt, rent och snyggt i husen

Blinkande lampor, överfulla soprum, trasiga tvättmaskiner och stökiga vindsgångar. Så skulle det nog se ut om inte Einar Mattssons fastighetsskötare och fastighetstekniker varje vecka tar hand om husens allmänna utrymmen.

Fråga oss