Året då vi ritade kartan till framtiden

Einar Mattsson är en familjeägd koncern som efter två generationsskiften fortsätter att växa stadigt och långsiktigt. 2021 blev ett bra år för koncernen trots pandemin och andra stora omvärldsutmaningar. Att många av oss jobbade på distans och längtade ut hindrade oss inte från att göra vårt samhällsviktiga jobb. Vi genomförde projekt och vår förvaltning som planerat. Vi sjösatte nya klimatmål och uppdaterad hållbarhetsstrategi. Nu är vi redo för ett nytt kapitel.

Koncernchefens ord

Det vi har byggt i år kommer att skapa värde för generationer framåt. 2021 blev ett år då vi rustade oss ytterligare, på olika sätt. Trots omständigheterna var vi framgångsrika i våra projekt och levererade stabila resultat. Därtill slutförde vi arbetet med hållbarhetsstrategi och fördjupade vårt arbete med att förvalta företagskulturen. Vi är nu förberedda på utmaningar då vi ska skapa nya spännande kapitel i Einar Mattssons historia.

Läs mer

Allt handlar om balans – miljömässigt, socialt och ekonomiskt

Vi vet att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av miljö och  klimatpåverkan. Hur tänker Einar Mattsson kring utmaningarna och möjligheterna på hållbarhetsresan? Möt Johanna Wikander, den första hållbarhetsutvecklingschefen i koncernen.

Läs mer

Batteriforskning för affärs- och klimatnytta

Solenergi på flerbostadshus har stora klimatfördelar. Men lösningarna för att lagra och använda den egenproducerade elen behöver bli smartare och mer effektiva. I ett högaktuellt forskningsprojekt på KTH Live-In Lab testar Northvolt nyckelfärdiga lösningar med solceller och batterier – lösningar med sikte på en bredare marknad. Einar Mattsson är samarbetspartner och Monika Topel från KTH leder projektet.

Läs mer

1 810 Mkr

Omsättning 2021

62 934 Mkr

Det sammanlagda värdet på fastigheter som förvaltas av Einar Mattsson

2 092

Bostadsbyggrätter ingår i projektportföljen (december 2021)

348

Nya bostäder var under produktion i december 2021.

14 245

Lägenheter förvaltas.

20 742 Mkr

Uppgår marknadsvärdet till för hela EM-sfärens fastigheter.

Om Einar Mattsson

Einar Mattsson äger, förvaltar och utvecklar fastigheter samt bygger hus i Storstockholm. Vår verksamhet är organiserad i sex bolag som i sin helhet ägs av Einar Mattsson AB. Familjeföretaget Einar Mattsson finns för att vi vill skapa värde för medvetna kunder som vill ha ett bättre och enklare liv. Vi bedriver ett långsiktigt företagande som kännetecknas av entreprenörskap och ett ansvarsfullt ägande.

Med 240-årigt perspektiv på livet i staden

Vår äldsta fastighet heter Bondetorpet 21 och ligger på Södermalm. Den uppfördes för nästan 140 år sedan och är idag en del av Einar Mattssons bestånd. Genom åren har fastigheten vårdats och utvecklats för att möta nya behov. Nyligen fick huset nytt tak, ny fasad, ny gård och fönster med energiglas. Nu kan huset leva i minst 100 år till. Med samma långsiktiga inställning fortsatte vi under 2021 att vårda våra befintliga fastigheter och samtidigt placera nya områden på stadskartan.

Forskning och innovation

Hur ser framtidens bostäder ut? På vilka sätt möter vi klimatutmaningen? Vad behövs för att främja trivsel och trygghet i en växande stad? Under hösten fastställde Einar Mattsson kompassriktningen för hållbarhetsarbetet med uppdaterad strategi och nya klimatmål. Alla lösningar för att nå klimatmålen finns inte ännu, därför främjar vi forskning och utveckling. Nyfiken? Vänd blad och följ med oss vidare på hållbarhetsresan.

Ekonomi

Vi vill att generation efter generation ska bo och trivas i Einar Mattssons hus. Därför investerar vi kontinuerligt i vårt befintliga bestånd och i utvecklingen av nya och attraktiva bostadsområden. Med god och stabil ekonomisk tillväxt kan vi skapa värden för fler och nå vår vision: nästa kapitel ska bli det bästa iEinar Mattssons och stadens historia.

Hållbarhetsredovisning

Under 2021 slutförde vi på Einar Mattsson arbetet med nya klimatmål och uppdaterad hållbarhetsstrategi. Med konsekvent fokus på miljö och klimat har vi ritat om kartan till en hållbar utveckling i vår värdekedja.

Bestånd och projektportfölj

Einar Mattssons fastighetsbestånd växer med staden och utvecklas i takt med tidens krav. Vi bygger i första hand för eget ägande och förvaltning, och har samma långsiktiga synsätt på eventuella förvärv. Vi vet inte hur framtidens stadskarta ser ut exakt, men vi vet vad vi vill bygga utvecklingen på; engagemang, omtänksamhet och framåtanda.

Fråga oss