Förvaltning av bostadsrätter

En bostadsrättsförenings styrelse har ett stort ansvar. När ni anlitar oss får ni samarbeta med ett förvaltningsteam som stöttar er i ert viktiga uppdrag. Vi på Einar Mattsson har lång erfarenhet av att äga och förvalta fastigheter. Vi har specialistkunskaper inom bland annat förvaltning, boendefrågor, fastighetsskötsel, drift, energi, ekonomi, underhåll och projektledning.

Vi kan exempelvis hjälpa styrelsen med:

 • Myndighetskrav, inköp och avtal
 • Uthyrning av p-platser och lokaler, omförhandlingar och bevakning av hyresnivåer.
 • Löpande bokföring, årsbokslut, årsbudget. Uppföljning av föreningens ekonomi och ni får ta del av ekonomiska rapporter i vår förvaltningsportal.
 • Avisering av avgifter, och hantering av överlåtelser och kontrolluppgifter
 • Fastighetsdrift och skötsel samt uppföljning av era leverantörer. Vi kan även ta hand om utemiljön.
 • Övergripande kontroll på den tekniska statusen i fastigheten och uppdaterar underhållsplan. Vi ger proaktiva förslag på förbättringar.
 • Proaktiv boendeinformation och vår kundservice hanterar löpande boendefrågor och ärenden.
 • Löpande kontakt med lokalhyresgäster.
 • Skadehantering och försäkringsärenden, t ex vattenskador.
 • Upphandling och projektledning av underhåll
 • Renoveringsanmälningar

God dialog och digital förvaltningsportal

 • Styrelsen får tillgång till ett förvaltningsteam som stöttar och ger förvaltningsrapport vid regelbundna möten.
 • Ni har tillgång till en digital förvaltningsportal där vi delar dokument och rapporter. Det är enkelt för dig i styrelsen att logga in oavsett var du befinner dig.
 • Vi kan delta på styrelsemöten för att presentera bland annat aktuella ärenden, ekonomifrågor, driftstatistik och underhållsplaner.

Långsiktiga affärsrelationer

Ett gott samarbete

Våra verksamheter bygger på långsiktiga affärsrelationer. Det är viktigt för oss att du får en personlig förvaltning där vår personal är tillgängliga för dina frågor och utmaningar. När vi skriver avtal med dig får du ett dedikerat team. Förvaltaren sammanställer förvaltningsrapporter och rapporterar regelbundet utifrån avtal. Därmed får du god insyn i ekonomin och fastighetens underhållsbehov.

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer om våra förvaltningstjänster.

Fråga oss