Inflyttning i studentboende

Det är mycket att tänka på inför en flytt. Se vår sammanfattande film med några tips inför flytten. Nedan ligger också detaljerad information om allt du behöver veta.

Checklista inför flytten

 • Skicka flyttanmälan till skatteverket
 • När du flyttar inom Sverige ska du anmäla det till Skatteverket senast en vecka efter att du har flyttat. Gör en elektronisk flyttanmälan på skatteverket.se. Ange lägenhetsnumret, fyra siffror, som finns på ditt hyresavtal.
Gör en adressändring
 • För att eftersända din post vänder du dig till Svensk adressändring.
Teckna hemförsäkring
 • Du måste ha en hemförsäkring för att du inte ska drabbas ekonomiskt vid inbrott, brand eller vattenskada. Kontakta valfritt försäkringsbolag för att teckna en hemförsäkring. Hemförsäkringen omfattar även ditt förråd. På konsumenternas.se kan du jämföra olika försäkringar.
Betala hyran
 • Du betalar hyran i förskott varje månad. Hyresavierna för det första kvartalet får du vid kontraktstillfället, därefter skickas de hem till dig. Om du vill underlätta hyresbetalningen kan du ansöka om autogiro från oss. Notera att den första hyran skall betalas innan tillträdesdatumet.
El-abonnemang

Ellevio äger elnätet i området. På tillträdesdagen kommer el-abonnemanget i ditt namn automatiskt att starta och Ellevio tillhandahåller GodEl som förval. Som hyresgäst väljer du själv vilken el aktör som du vill ha ditt el-abonnemang hos. För att ändra el-abonnemang från GodEl, kontakta Ellevio på telefon nummer 0771-53 53 53. Vid uppsägning eller byte av elleverantör uppge uppgifterna nedan.

 • Anläggnings-id – Framgår på elfaktura från Ellevio
 • Adress till bostad (inkl. lägenhetsnummer).

OBS! Användning av flera elektriska produkter samtidigt som t.ex. vattenkokare, dammsugare och mikrovågsugn kan göra att huvudsäkringen går. Försök undvika detta i största möjliga mån.

Aktivera IP-TV och internettjänst

Fastigheten har ett gruppavtal för bredband, IP-TV och IP-telefoni med ComHem som ger dig tillgång till ett basutbud enligt nedan för 150kr/mån (prisnivå 2020).

 • Internet 100/100 Mbit/s
 • TV-box med programkort samt grundutbud av tv-kanaler.
 • IP-telefonitjänst – fast telefoni-abonnemang från ComHem, Tjänstefördelare/Router. (OBS! Finns i elskåpet och tillhör lägenheten)

Du kontaktar ComHem för att aktivera basutbudet. 

 • Comhem.se
 • tfn: 90 222 (från utlandet +46-771 55 00 00).
 • All felanmälan gällande Bredband, IP-TV och IP-telefoni görs direkt till ComHem.

Viktigt att veta om ditt boende

Ny standard för lamputtag

Lamputtagen i nybyggda hus är enligt ny EU-standard. Om du har äldre taklampor kan du därför behöva byta stickproppen på dina taklampor till en så kallad DCL-stickpropp. Du står själv för kostnaden för att byta och vi rekommenderar att kontakta en lampbutik med verkstad alternativt en elektriker vid utförandet av arbetet.

Nycklar
 • Vi har två system med nycklar i huset. Till tvättstuga och postbox går samma tagg och till lägenheten, förrådsutrymmet och entrédörren har vi en elektronisk nyckel.
 • Nycklarna är en värdehandling och ni är ersättningsskyldiga vid förlust. Nycklarna slutar fungera när ert kontrakt upphör. Dvs på utflyttningsdagen kl 12. Till lägenheten hör 2 nycklar och 2 taggar.
  Vid förlust och extra beställningar bekostas dessa av hyresgästen, för lägenhet 650 kr/st, för tagg 150 kr/st.
Postboxar
 • Postboxar finns på våningsplan 1. Du använder nyckelbricka till att öppna boxen.
 • Namnbyte utförs av förvaltningen. Endast kontraktsinnehavarens namn läggs upp på postboxen.
 • Inga egengjorda lappar får sitta på boxarna och kommer kontinuerligt att tas bort av fastighetsskötaren.
Tvättstuga
 • Tvättstugan hittar du på våningsplan -1. Du bokar tvättid med din nyckelbricka (samma som till postboxen).
 • Tack för att du alltid städar efter dig. Använd städutrustningen som finns i tvättstugan.
 • Det finns 6 stycken tvätt-stationer varav 2 med kortare tvättidsschema.
 • Man kan endast boka en tvättid i taget samt max 5 tvättider i månaden. Observera att strömmen bryts till tvättstugan mellan 23–06 varje dag för att hindra olovlig tvättning på natten.
  Tvätt som inte är hämtad innan kl. 23 skall hämtas nästkommande dag.
 • Det är inte tillåtet att koppla in tvätt- eller diskmaskin i bostaden.
Lägenhetsförråd
 • Lägenhetsförråden finns på våningsplan -1 och är märkta med respektive lägenhetsnummer, fyra siffror.
 • Sätt alltid ett rejält lås på ditt förråd och förvara inga värdesaker där. Om du är osäker vad som kan förvaras i förrådet ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Brandfarliga ämnen får inte förvaras i utrymmet.
 • Det är inte tillåtet att använda andra ”tomma” förråd utan endast det som hör till lägenheten.
Cyklar och barnvagnar

Cyklar och barnvagnar får inte ställas i trapphus och entréer eftersom de står i vägen för städning och räddningspersonal.

Rullstolsförvaring

Vi har rullstolsförvaring på våningsplan -1 vid behov.

Sopor
 • Restavfall (hushållsavfall) och bioavfall (matavfall) slängs i våra nedgrävda sopkassuner i utanför husets huvudentré.
 • Soporna skall vara väl komprimerade och förpackade i tillknutna påsar.
 • Kartong och tidningar/reklam kastas i kärlen utanför huset på Herrhagsvägen 137 (andra sidan om tunnelbanespåret).
 • Övriga fraktioner (tex plast, glas, metall) hänvisas till förpackningsinsamlingens återvinningstation i korsningen Herrhagsvägen 137/Kistvägen.
 • Grovsopor hänvisas till kommunens återvinningscentral, den närmaste finns i Östberga. Öppettider se www.stockholmvattenochavfall.se.
Rökning

Fastigheten är helt rökfri. Du får alltså inte röka varken i lägenheten eller i huset gemensamma ytor.

Hemförsäkring
 • Har du inte tecknat någon hemförsäkring rekommenderar vi att du snarast möjligt tecknar en hemförsäkring.
 • Inbrott, brand, översvämningar och andra olyckor kan drabba oss alla och utan en hemförsäkring kan du bli ersättningsskyldig för olyckor som sker men också för skador som du orsakar på fastigheten.
 • Enligt hyresavtalet så skall hyresgästen hålla med hemförsäkringen under hela hyrestiden.
Trapphuset
 • Trapphuset, källare och korridorer skall alltid hållas fritt från tillhörigheter så som cyklar, barnvagnar, skor, dörrmattor, växter och kartonger mm.
 • Fastighetsskötaren kommer kontinuerligt att plocka bort tillhörigheter som lämnas där. Dessa saker kan återfås mot beskrivning och en faktura på 500 kronor.
 • Trapphuset är din och grannars enda väg ut vid brand. Tillhörigheter mm som står i vägen är inte bara i sig en brandfara men även ett hinder för räddningstjänsten.

Vår service

Vi tar hand om huset du bor i. Vi besöker fastigheten varje vecka för att se till att allt fungerar som det ska. Vi tar ansvar för att åtgärda fel och hålla god ordning i huset. Vi ser till att det är rent och snyggt i trapphuset, tvättstugan och på gården. Har du frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Kundservice

Prata med oss: 08-586 263 00

Mejla oss: info@einarmattsson.se

Anmälan av fel

Vanliga fel kan du meddela oss i vårt formulär för felanmälan

Vid akuta skador och fel såsom vattenläcka, stopp i avlopp med stigande vatten, ska du alltid ringa 08-586 263 00. På kvällar och helger kopplas du vidare till vår jour.

Viktigt att veta när du flyttar ut

 • I det fall det är dags att säga upp din lägenhet så har du 2 månaders uppsägningstid.
 • Uppsägningen skall göras skriftligen till förvaltningen och du får då en skriftlig bekräftelse tillbaka där det också står angivet din sista dag.
 • Lägenheten skall besiktigas av förvaltningen vid avflytten och då skall alla eventuella skador och hål i väggarna vara åtgärdade. Mindre spikhål accepteras men inte borrhål och pluggar. Dessa skall spacklas igen och vid behov skall det bättringsmålas.
 • NCS koden för väggarna samt tak är: Vit NCS S 0500-N Glans 5.
 • Viktigt att du använder Fabrikat Alcro, Milltex 5.
 • Lägenheten samt lägenhetsförrådet skall också lämnas ordentligt flyttstädad. Vid anmärkningar på städningen skickas en jourstädare ut på er bekostnad.
 • OBS! Tänk på att när du flyttar ut så ska tjänstefördelaren (Routern) som sitter i elskåpet i Er lägenhet lämnas kvar i gott skick till nästa hyresgäst. Viktigt är också att du avregistrerar dig hos ComHem när du ska flytta ut både gällande basutbud och eventuella tilläggstjänster du har beställt, detta då du är juridiskt ansvarig för ditt bredband.
Fråga oss