Vår historia

1927 lämnade bondsonen Einar Mattsson sitt familjehem på Väddö för att ta anställning som snickare i Stockholm. Med sig hade han sina bara händer och en egenhändigt hopsnickrad verktygslåda.

Einars flytt blir första steget på en spännande resa där han går från att visa framfötterna som timmerman på olika byggen till att bli en engagerad byggmästare som är med och utvecklar det moderna Stockholm.

Företaget Einar Mattsson grundar han 1935, då han blir erbjuden att bebygga en villatomt i Södra Ängby. Efter att ha uppfört ytterligare ett flertal villor övergår han sedan på 1940-talet till att bygga flerbostadshus, vilket sedan dess har varit Einar Mattssons huvudsakliga verksamhet. Einars passion för att bygga handlade inte enbart om hantverket i sig; en lika stark drivkraft var att skapa ett bättre boende för stadens invånare, något han själv såg behov av när han kom till de sneda och vinda fattigkvarteren i city.

Idag är Einar Mattsson ett stabilt familjeföretag som genomgått två generationsskiften. Men Einar Mattssons namn lever vidare i allra högsta grad. Både genom historierna om den omtänksamme och engagerade byggmästaren och som ett starkt och respekterat varumärke.

Motorcykeln


Einar Mattsson kom med ångbåten till Stockholm år 1927. Han hade med sig sin verktygslåda och cykel. Efter att ha jobbat några år som timmerman på byggen hade han sparat ihop så att han kunde köpa en motorcykel med sidovagn, en Harley-Davidson.

Den förenklade tillvaron då han kunde ta sig snabbare mellan olika byggen och hem, till familjen på Väddö, jämfört med cykeln.

Det här med att Einar ägt en Harley-Davidson var något som han stolt berättade, ett viktigt steg för honom. Lika naturligt var det dock att så snart det var möjligt byta ut den mot en bil.
Motorcykeln har också fått en betydelse senare i företagets historia. När filmen ”Byggmästarens resa” skulle göras, som handlar om Einar, kom idén att ha med en motorcykel. I filmen fick motorcykeln symbolisera resan som Einar gjorde.

Vid företagets 75-års jubileum fick den återigen stå till tjänst, denna gång för att symbolisera den fortsatta resan för vårt företag – med blicken långt in i framtiden.
Filmen ”Resan går vidare – konsten att starta och sköta en motorcykel” berättar historien om när den motorcykeln bytte ägare.

Se trailer nedan.

Fråga oss