Försäkring

Du behöver ha en försäkring för verksamheten som du bedriver i lokalen. Kontakta valfritt försäkringsbolag.

Hyresvärden ansvarar för att teckna en fastighetsförsäkring för fastigheten där lokalen ligger.

Du som lokalhyresgäst är skyldig att teckna och vidmakthålla företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i lokalen.

Såväl hyresvärdens som hyresgästens försäkring ska omfatta skada orsakad av tredje man.

Fråga oss