God inomhusmiljö

För att du ska ha en god inomhusmiljö kontrollerar vi regelbundet att ventilationen fungerar och genomför radonmätningar. Det finns en rad saker som du själv kan tänka på för att du ska få bra luft och rätt värme.

Fönster som öppnas

 
Äldre fastigheter som inte har renoverats med ny ventilation brukar ha självdrag. Nyare hus har fläktventilation, antingen med frånluft eller med både från- och tilluft. För att ha bra luft i lägenheten är det viktigt att ha luftventilerna öppna och vädra vid behov.

Så här får du bra luft

  • Låt luftventilerna vara öppna så att frisk luft får komma in i lägenehten.
  • För att ventilerna ska fungera på rätt sätt behöver du också göra ren dem med jämna mellanrum, två gånger om året räcker.
  • Vädra regelbundet för att få ut fuktig luft och matos. Om du ska vädra ut matos vid matlagning så öppna ett fönster i ett angränsande rum och ha dörren till köket stängd. Om du öppnar ett fönster i köket bildas ett övertryck och matoset drivs ut i resten av lägenheten. 
  • Om du har en köksfläkt så behöver du rengöra fettfiltret minst en gång i månaden.

Ventilationskontroll

Vi meddelar dig när det är dags för obligatorisk ventilationskontroll i din lägenhet.

Radonmätning

Radonmätningar genomförs regelbundet för att kontrollera att det inte förekommer radonhalter som ligger över gränsvärden.

Värmen i lägenheten

Läs våra tips för att du ska få rätt temperatur i din lägenhet.

Fråga oss