Renovering och ombyggnad av lokal

Det finns regler kring vilken typ av verksamhet som får bedrivas i lokalen och vad du får ändra i lokalen du hyr.

Rätt lokal för din verksamhet

Användningen av lokalen är oftast angiven i hyresavtalet och får inte ändras utan hyresvärdens skriftliga godkännande.

Ändringar i lokalen

Lokalhyresgästen ansvarar för att lokalen är anpassad efter den verksamhet som ska bedrivas i lokalen.

Gör du som hyresgäst förändringar i lokalen, såsom att exempelvis sätta upp en vägg är du återställningsskyldig när du flyttar ut.

Kräver din verksamhet mer omfattande förändringar av planlösningen, som kan bli svåra att återställa, behövs alltid ett godkännande från hyresvärden.

Underhåll av lokalen

Generellt gäller att lokalhyresgästen ansvarar för underhåll av samtliga ytskikt, vitvaror, undertak, egna installationer och lås och larmanordningar samt för underhåll av egen och av hyresvärden tillhandahållen inredning och utrustning tillhörande lokalen.

Det är även du som hyresgäst som ansvarar för skador på fönsterrutor och entrédörrar.

Se specifika bestämmelser på ditt hyresavtal.

Försäkring som omfattar eventuella skador

Se till att du har en fullgod lokalförsäkring. Ditt försäkringsbolag kan ge råd så att försäkringen stämmer med kraven för din verksamhet.

Fråga oss