Einar Mattsson koncernen

Koncernstruktur.PNG

Einar Mattsson AB

Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms fastighets- och byggmarknad sedan 1935. Idag är Einar Mattssonsfären Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Den kommande tioårsperioden kommer Einar Mattsson att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi.

Koncernledning

Koncernchef, även VD för Einar Mattsson Fastighets AB och Heirloom Asset Management AB

Kommunikationschef

HR-chef

Ekonomi- och finanschef

VD Einar Mattsson Byggnads AB och Einar Mattsson Projekt AB

VD Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Fastighetschef

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB förvaltar drygt 14 000 bostäder samt kommersiella lokaler till ett värde om 59 miljarder kronor. Bolaget förvaltar bostäder och lokaler för en bred och etablerad grupp av fastighetsägare såväl som Einar Mattssons 6 000 egna bostäder.
Med ett långsiktigt perspektiv på fastighetsaffären och gedigen kunskap erbjuder Einar Mattsson fastighetsägare en trygg, personlig och proaktiv förvaltning i syfte att utveckla kundens fastighetsvärden.

Ledningsgrupp

VD Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Avdelningschef teknisk förvaltning

Avdelningschef administrativ förvaltning

Affärs- och verksamhetsutveckling

Chef fastighetsutveckling

Gruppchef extern teknisk förvaltning

Avdelningschef teknik och energi

Avdelningschef ekonomisk förvaltning

Affärscontroller

Einar Mattsson Projekt AB

Einar Mattsson Projekt AB är det dotterbolag som arbetar med att över alla konjunkturcykler utveckla nya bostäder i Stockholms län där råmark eller projektfastigheter förvärvas och utvecklas till efterfrågade bostäder. Det som särskiljer oss är bland annat att vi har ett förvaltningstänkande i botten. Det innebär att bostäderna vi skapar ska ha en standard utöver det vanliga. Bostäderna ska vara lättskötta och effektiva med goda energivärden, hållbara materialval och flexibla lägenheter som går att anpassa över tid, utan att tumma på kvaliteten. Det ska vara enkelt och tryggt att bo i en bostad av Einar Mattsson.

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB är koncernens produktionsbolag som säkrar en effektiv och högkvalitativ nybyggnads- och renoveringsverksamhet för vårt projekt – och fastighetsbolag. Einar Mattsson-koncernen har varit verksam på Storstockholms bygg- och fastighetsmarknad sedan 1935. Målet att inom en tioårsperiod uppföra ytterligare 4 000 nya bostäder för egen regi i Storstockholm och genomföra nödvändiga renoveringar och uppgraderingar i det befintliga beståndet.

Gemensam ledningsgrupp för Einar Mattsson Projekt AB och Einar MattssonByggnads AB

VD Einar Mattsson Byggnads AB och Einar Mattsson Projekt AB

Arbetschef

Affärsutvecklingschef

Projektutvecklingschef

Sälj- och marknadschef

Verksamhetsutvecklingschef och logistikansvarig

Inköpschef

Affärscontroller

HR-specialist

Einar Mattsson Fastighets AB

Einar Mattsson Fastighets AB är en av Stockholms större ägare av bostadsfastigheter. Fastighetsbolaget äger, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter.

Koncernens verksamhet att äga, förvalta, utveckla samt bygga ger en bred kompetens och djup förståelse för fastighetsbranschens olika grenar, vilket vi tar tillvara på. Bolagets beställar- och byggherreorganisation gör att vi kan erhålla god kvalitet i förvaltnings- och byggtjänster. Vi ser till att ägande, förvaltning och utveckling ser både den enskilda fastighetens och hela fastighetsbeståndets förbättrings- och förändringsbehov.

Så kan vi säkerställa en god avkastning, ett effektivt resursutnyttjande och genomförande för fastighetsbolaget.

Fastighetschef

Fråga oss