Einar Mattsson koncernen

Organisation

orgplan 2020.png

Einar Mattsson AB

Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd koncern bestående av fyra bolag och har varit verksam på fastighets- och byggmarknaden sedan 1935. Idag är Einar Mattsson Stockholms största privata ägare av hyresbostäder med ca 5 200 bostäder och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i Stockholms län. Koncernen har ett förvaltningsbolag med en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare och förvaltar idag totalt cirka 15 000 bostäder. Till år 2024 kommer Einar Mattsson-gruppen att uppföra ytterligare 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi.

Koncernledning

Koncernchef, även VD för Einar Mattsson Fastighets AB och Heirloom Asset Management AB

Kommunikationschef

HR-chef

Ekonomi- och finanschef

VD Einar Mattsson Byggnads AB och Einar Mattsson Projekt AB

VD Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Fastighetschef

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB erbjuder förvaltningstjänster till fastighetsägare. Vi förvaltar totalt ca 15 000 bostäder varav 5 800 bostäder ingår i Einar Mattsson-sfärens bestånd. Koncernens verksamhet att äga, förvalta och utveckla samt bygga ger oss en förståelse för fastighetsägarens affär och vi hjälper till att utveckla fastigheten genom hela dess livscykel. Våra lösningar är genomtänkta, långsiktiga och präglas av stor omtanke om de boende. För oss är det viktigt med hög kvalitet därför arbetar vi arbetar systematiskt med att utveckla processer och tjänster.

Ledningsgrupp

VD Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Avdelningschef teknisk förvaltning

Avdelningschef administrativ förvaltning

Affärs- och verksamhetsutveckling

Chef fastighetsutveckling

Gruppchef extern teknisk förvaltning

Avdelningschef teknik och energi

Avdelningschef ekonomisk förvaltning

Affärscontroller

Einar Mattsson Projekt AB

Einar Mattsson Projekt AB arbetar med att utveckla fastigheter och bostäder från ax till limpa. Det som särskiljer oss från resten är bland annat att vi har ett förvaltningstänkande i botten. Det innebär att bostäderna vi skapar ska ha en standard utöver det vanliga. Bostäderna ska vara lättskötta och effektiva med goda energivärden, hållbara materialval och flexibla lägenheter som går att anpassa över tid, utan att tumma på kvaliteten. Det ska vara enkelt och tryggt att bo i en bostad av Einar Mattsson.

Ledningsgrupp

VD Einar Mattsson Byggnads AB och Einar Mattsson Projekt AB

Projektutvecklingschef

Sälj- och marknadschef

Affärsutvecklingschef

Affärscontroller

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB är koncernens produktionsbolag som säkrar en effektiv och högkvalitativ nybyggnads- och renoveringsverksamhet. I fokus är hög kvalitet, hållbarhet och ständig utveckling för bästa resultat för våra kunder. Våra lösningar är genomtänkta, framsynta och präglas av stor omtanke om de boende. Vi tar ansvar för helheten, alltifrån hållbara och kvalitativa material till beprövade metoder samt en slutprodukt för kundens bästa. Byggproduktionen har cirka 150 medarbetare.

Ledningsgrupp

VD Einar Mattsson Byggnads AB och Einar Mattsson Projekt AB

Verksamhetsutvecklingschef och logistikansvarig

HR-specialist

Arbetschef

Projektchef

Projektchef

Projektchef

Affärscontroller

Einar Mattsson Fastighets AB

Einar Mattsson Fastighets AB är en av Stockholms större ägare av bostadsfastigheter. Fastighetsbolaget äger, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter.

Koncernens verksamhet att äga, förvalta, utveckla samt bygga ger en bred kompetens och djup förståelse för fastighetsbranschens olika grenar, vilket vi tar tillvara på. Bolagets beställar- och byggherreorganisation gör att vi kan erhålla god kvalitet i förvaltnings- och byggtjänster. Vi ser till att ägande, förvaltning och utveckling ser både den enskilda fastighetens och hela fastighetsbeståndets förbättrings- och förändringsbehov.

Så kan vi säkerställa en god avkastning, ett effektivt resursutnyttjande och genomförande för fastighetsbolaget.

Fastighetschef

2021-06-24
Håll avstånd, håll ut, rädda liv
Vi ber dig som har ett ärende att inte besöka oss eller ta emot besök från oss om du har hosta, feber, snuva eller ont i kroppen. Kontakta oss istället via telefon, mejl eller felanmälan.

Vi på Einar Mattsson gör allt för att du som kund ska känna dig trygg med oss. Våra kunder och medarbetares säkerhet har därför högsta prioritet. Vi följer löpande utvecklingen av situationen med anledning av Coronaviruset/Covid-19  och anpassar våra arbetsmetoder därefter.   Läs mer.
Fråga oss