Fastighetsförvaltning

Vi erbjuder fastighetsägare och bostadsrättsföreningar en personlig, proaktiv och långsiktig fastighetsförvaltning.

Bli vår förvaltningskund

Einar Mattsson har byggt, ägt och förvaltat hus i snart 90 år. Vi kan hus, och förstår fastighetsägarens affär som ingen annan. Vi erbjuder fastighetsägare och bostadsrättsföreningar en personlig, proaktiv och långsiktig fastighetsförvaltning. Välkommen att höra av dig till oss.

Förvaltningsportal för våra kunder

Välkommen att logga in på vår förvaltningsportal för att ta del av rapporter och information om förvaltningen av din fastighet. Du loggar in med ditt microsoft-konto. Om du inte har ett konto är du välkommen att höra av dig till oss så löser vi det.

Totalförvaltning

Totalförvaltning för oss innebär ett helhetsåtagande med ett förvaltningsteam. Med fokus på fastighetsägarens affär, levererar vi kvalitet och hittar lönsamma investeringar för framtiden.

Fastighetsdrift

Vi arbetar förebyggande för att hålla fastigheten i ett gott skick och för att optimera driften. Vårt dagliga arbete i fastigheten gör att vi upptäcker avvikelser så att vi kan hantera och åtgärda innan de orsakar större problem.

Ekonomisk förvaltning

Vi erbjuder tjänster inom ekonomisk redovisning och hyresadministration. Våra förvaltningsekonomer kan hjälpa dig som fastighetsägare med ekonomisk rapportering, moms, skatter och årsredovisning med mera.

Administrativ- och teknisk förvaltning

Fastighetsförvaltaren fungerar som fastighetsägarens förlängda arm och hanterar myndighetskrav, avtal och planering av underhåll. Vi stöttar vid uthyrning, omförhandling av lokaler och hyresförhandlingar.

Förvaltning av bostadsrätt

En bostadsrättsförenings styrelse har ett stort ansvar. När ni anlitar oss får ni samarbeta med ett förvaltningsteam som stöttar er i ert viktiga uppdrag. Vi har specialistkunskaper inom bland annat förvaltning, boendefrågor, fastighetsskötsel, drift, energi, ekonomi, underhåll och projektledning.

Några av våra tillvalstjänster

Vi hjälper dig med projektledartjänst för renovering och ombyggnad.

Vi hjälper dig att genomföra radonmätningar i fastighetens lägenheter.

Våra energispecialister och drifttekniker hjälper dig att genomföra energiutredningar och energiåtgärder.

Vi utreder olaga andrahand och genomför kontraktssanering.

Du kan beställa extra ekonomitjänster såsom analyser, låneupphandling och flerårsbudget.

Våra snickare, smeder och rörmokare kan utföra underhållsarbeten i fastigheten.

Utöver att utreda och effektivisera fastighetens energianvändning så hjälper dig med avfallsstrategi, matavfallsinsamling samt att öka grönytorna och jobba för biologisk mångfald i utemiljön.

Vi hjälper dig att samla in och digitalisera ritningar för bättre kontroll och delningsmöjligheter.

Einar Mattsson äger ett eget fibernät i Stockholm och erbjuder fastighetsägare att ansluta fastigheter till nätet. Fibernätet är öppet så att boende själva kan välja tjänsteleverantör för TV, bredband och ip-telefoni.

Vill du veta mer om våra förvaltningstjänster?

Vi hjälper gärna dig med administrativ förvaltning, teknisk förvaltning, totalförvaltning och förvaltning av bostadsrätter.

Emma Beck-Friis

Affärs- och verksamhetsutveckling

08 586 263 00

emma.beck-friis@einarmattsson.se

Kontakta oss så berättar vi mer om vår förvaltning.
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finner du i vår dataskyddspolicy 

Tack!

Fråga oss