Checklista när du ska flytta ut

Det är mycket att tänka på när du ska flytta ut från en lokal som du har hyrt. Här är en checklista som hjälper dig att ha koll på det som är kopplat till ditt hyresavtal.

Uppsägning

Uppsägningstiden är oftast 9 månader. Kontrollera ditt hyresavtal för vad som gäller för din lokal. Uppsägning ska ske skriftligen av firmatecknaren. Vi behöver firmatecknarens signatur, men tar gärna emot din uppsägning digitalt.

Vid uppsägning ange

  • Objektsnummer
  • Adress
  • Kontaktuppgifter för firmatecknaren
  • Datum för när uppsägning görs
  • Skäl till uppsägning, t ex för villkorsändring eller avflytt
Visning av lokal för ny hyresgäst
  • När lokalen har sagts upp och är för uthyrning kan lokalen behöva visas för intressenter.
  • Om du inte kan ta emot för visning, kan du ge oss tillgång till nycklar så att vi kan visa lokalen för ny hyresgäst.
Besiktning

Lokalen ska besiktigas i god tid innan avflyttning. Med god framförhållning ger du dig själv tillräckligt med tid för att ha möjlighet att åtgärda och återställa enligt besiktningsprotokollet. Boka tid för besiktning genom att kontakta din kontaktperson på Einar Mattsson.

Återställande av lokal

Även om renovering och anpassningar är fina och bra så kan fastighetsägaren eventuellt inte ärva ansvaret för de materialval och utförande som du som hyresgäst har gjort i lokalen. Därför kan fastighetsägaren vid avflyttningsbesiktningen kräva att lokalen återställs.

Det är också bra att känna till att det inte utgår någon ersättning för eventuella förändringar och förbättringar i lokalen som utförts av hyresgästen om inte annat skriftligen överenskommits med hyresvärden.

Du behöver också reparera eventuell uppkommen skada i lokalen och på byggnaden.

Om inte annat överenskommits så ansvarar du som hyresgäst för att flytta ut eventuell inredning och utrustning som du köpt till lokalen.

Städning

Vid avflyttning ska lokalen vara städad och alla sopor och avfall ska vara bortforslade. Städning bekostas av hyresgästen.

Återlämning nycklar

Samtliga nycklar och passerkort återlämnas till Einar Mattsson senast kl 12 första vardag efter att avtalet löper ut, om inte annat överenskommits.

Deposition

När du har flyttat ut från lokalen och vi har kunnat säkerställa att det inte återstår hyresskuld, återställningskostnader eller andra omkostnader för t ex städning, kan du ansöka om återbetalning av depositionen. Ansök via blankett här.

Detta gäller vid överlåtelser

Vid överlåtelser gäller att tillträdande hyresgäst övertar ansvar för ombyggnationer och eventuella inventarier som frånträdande lämnar.

Fråga oss