Korttidskontrakt

I väntan på att ett stambyte eller ombyggnation ska genomföras i området hyr vi ut vissa kontrakt under en begränsad tid. Det kan vara för att vi planerar att renovera huset eller att lägenheten inom kort ska användas som tillfälligt boende åt våra hyresgäster under tiden vi arbetar i deras hem.

Våra lägenheter med korttidskontrakt hyrs ut via Bostadsförmedlingen i Stockholm. I annonsen är dessa kontrakt märkta med ikonen Korttid.

Detta gäller för ett korttidskontrakt
  • Ett korttidskontrakt innebär att du hyr en bostad under en begränsad tid. Kontraktet löper med en månad i taget med en kalendermånads uppsägningstid. Hyrestiden kan vara allt från några månader upp till flera år.
  • Vid korttidskontrakt skriver du under en överenskommelse om avstående från besittningsskydd. Överenskommelsen innebär att du inte har rätt att få en annan lägenhet när vi säger upp kontraktet. Vid korttidskontrakt har du heller inte rätt att byta bostaden.
  • Lägenheter med korttidskontrakt hyrs ut i befintligt skick och enbart nödvändiga reparationer utförs.
Fråga oss