Hemförsäkring

Alla våra hyresgäster ska ha en hemförsäkring för sitt boende. En hemförsäkring tecknar du för att skydda ditt hem och dina saker.

En hemförsäkring är ett slags grundläggande försäkringspaket som kan ge ersättning för dina saker om de blir stulna eller skadas i en brand- eller vattenskada. Dessutom innehåller alla hemförsäkringar ett reseskydd, ett rättsskydd och ett ansvarsskydd (skadeståndsskydd).

Det du förvarar i ditt förråd omfattas av din hemförsäkring. Stäm av med ditt försäkringsbolag vilka regler som gäller för dig. Det kan också vara bra att tänka på att saker som har affektionsvärde kan har större värde för dig personligen än vad ett försäkringsbolag kan ersätta dig för.

konsumenternas.se kan du jämföra olika försäkringar.

Fråga oss