Hemförsäkring

Alla ska ha en hemförsäkring för sitt boende. En hemförsäkring tecknar du för att skydda ditt hem och dina saker. En hemförsäkring är också viktig för att skydda dig ekonomiskt om du t ex skulle orsaka en vattenläcka i huset.

En hemförsäkring är ett slags grundläggande försäkringspaket som kan ge ersättning för dina saker om de blir stulna eller skadas i en brand- eller vattenskada. Hemförsäkringen är även ett ekonomiskt skydd för dig om du skulle orsaka något som kräver omfattande renoveringsarbeten i huset, t ex om du råkar borra hål i ett vattenrör så att det blir vattenskador i fastigheten.

Dessutom innehåller alla hemförsäkringar ett reseskydd, ett rättsskydd och ett ansvarsskydd (skadeståndsskydd).

Det du förvarar i ditt förråd omfattas av din hemförsäkring. Stäm av med ditt försäkringsbolag vilka regler som gäller för dig. Det kan också vara bra att tänka på att saker som har affektionsvärde kan har större värde för dig personligen än vad ett försäkringsbolag kan ersätta dig för.

konsumenternas.se kan du jämföra olika försäkringar.

Fråga oss