Hållbarhet

Långsiktighet är en del av Einar Mattssons DNA. Långsiktighet är dessutom en förutsättning för hållbarhet. Vårt hållbarhetsarbete sker varje dag – i vår verksamhet, hos våra hyresgäster, för våra förvaltningskunder, i nästan varje del av Stockholm. Med fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet bedriver Einar Mattsson ett konsekvent hållbarhetsarbete utifrån ett helhetsperspektiv.

Miljö och klimat

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. Den samlade kunskap som finns idag visar att människans utsläpp av växthusgaser ligger till grund för klimatförändringarna. Vi på Einar Mattsson vill aktivt bidra till att motverka orsakerna till klimatförändringarna och utvecklar därför vår verksamhet för att minska utsläppen och vår påverkan på klimatet. 

Ansvarsfulla affärer

Einar Mattsson är en stabil och långsiktig koncern som värnar om goda och hållbara affärsrelationer. Vår tillväxt bygger på starka värderingar och hög affärsetik genom hela värdekedjan. Tillsammans med ansvarstagande leverantörer och entreprenörer skapar vi värde för våra kunder och för staden.

Samarbeten för utveckling

Einar Mattsson är medlem i ett flertal organisationer. För att kunna lösa komplicerade utmaningar finns det ett stort värde i samarbeten, dialog och utbyte av kunskap. 

Läs om våra samarbeten

Einar Mattsson är anslutna till Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Vi är där med en av de Över 160 företag, kommuner och organisationer som är med i färdplansarbetet och har förankrat i sina ledningsgrupper att man kommer att ställa om till en klimatneutral verksamhet senast 2045. Läs mer om arbetet och färdplanen: Fossilfri konkurrenskraft | Byggföretagen (byggforetagen.se)

Vi är aktiva medlemmar i HS 30 (Hållbart Stockholm 2030). Det är ett nätverk av företag som är verksamma inom fastighets- och byggbranschen i Mälardalen med den gemensamma viljan att gå före i sitt hållbarhetsarbete och snabba på branschens omställning. Läs mer om HS30.

Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council (SGBC) som är en ideell förening som är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn med ca 400 medlemmar. SGBC utvecklar verktyg och utbildning i miljöcertifiering av byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt tex certifieringssystemet Miljöbyggnad. Läs mer på sgbc.se

Vi är också medlemmar i Byggvarubedömningen. Det är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor.

Byggvarubedömningen har tagit fram och utvecklar bedömningskriterier utifrån vilka alla produkter bedöms och har en databas för att kunna samla alla bedömningar på ett och samma ställe. Läs mer på byggvarubedomningen.se

Beställargrupp Bostäder (BeBo) är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket utgörs av ett 20-tal fastighetsägare från både allmännyttan och det privata. Läs mer på bebostad.se

Samling för Solel (fd Solcellsgruppen) är en mötesplats för strategi, lärande och utveckling inom solceller och smarta elsystem. Medlemmarna är utvecklare, fastighetsägare och förvaltare. Nätverket delar erfarenheter, ställer gemensamma krav på leverantörer och utvecklar nya verktyg till nytta för hela branschen. Läs mer på samlingforsolel.se

Nyheter och artiklar

Se alla nyheter
Fråga oss