Hållbarhet

Genom att hushålla med resurser skapar Einar Mattsson förutsättningar för hållbara livsmiljöer, nu och för framtiden.” Det är visionen för vårt hållbarhetsarbete i alla tre dimensioner; miljö, social och ekonomisk hållbarhet.

Se vår värdekedja

Miljö och klimat

Vi på Einar Mattsson vill aktivt bidra till att motverka orsakerna till klimatförändringarna och utvecklar därför vår verksamhet för att minska utsläppen och vår påverkan på klimatet. Men vi arbetar även med andra kritiska frågor, såsom effektivt nyttjande av resurser, klimatanpassning, ekosystemtjänster och hållbara materialval. 

Social hållbarhet

Einar Mattsson har en vilja att på riktigt göra skillnad för människors trivsel, trygghet och möjligheter att utvecklas. Vårt fokus inom social hållbarhet har vår roll som arbetsgivare och vår roll i samhället som utgångspunkter. Grunden är en öppen och affärsmässig företagskultur

Halverad energiförbrukning efter ROT i Einar Mattssons fastighet Dymmelveckan

Att renovera, bygga om och till (ROT) äldre fastigheter är allt annat än enkelt. Husen är byggda för en gammal prestanda men idag är det hårdare krav än när huset byggdes. Därför behövs de tekniska systemen ses över från grunden för att få bästa funktion, bra inomhusklimat och en energieffektiv fastighet.

Läs hela nyheten

Einar Mattsson får Miljöbyggnad Silver för kvarteret Hjulmakaren

Stockholms största privata fastighetsägare, familjekoncernen Einar Mattsson, bygger både bostadsrätter och hyresrätter enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. De nyproducerade hyresrätterna och bostadsrätterna som koncernen projekterat och byggt i Rissne, Sundbyberg, har nu erhållit betyget Silver.

Läs hela nyheten

Samarbeten för utveckling

Einar Mattsson är medlem i ett flertal organisationer. För att kunna lösa komplicerade utmaningar finns det ett stort värde i samarbeten, dialog och utbyte av kunskap. 

Fråga oss