Året då engagemang och framtidstro blev viktigare än någonsin

Einar Mattsson är en familjeägd koncern som efter två generationsskiften fortsätter att värna om helheten, hela vägen från projektutveckling och byggnation till den långsiktiga förvaltningen. 2022 blev på många sätt ett prövningarnas år, men vi fullföljde våra projekt, fortsatte vårt hållbarhetsarbete och skapade återigen starka resultat – allt tack vare alla engagerade medarbetare och mycket gott samarbete med kunder och övriga intressenter.

Välkommen till Einar Mattssons årsberättelse och hållbarhetsredovisning 2022 – året då engagemang och framtidstro blev viktigare än någonsin.

Koncernchefens ord

2022 skulle bli ett år av möjligheter. I stället överrumplades världen av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och dess konsekvenser. Tack vare kompetensen och engagemanget hos våra medarbetare kunde Einar Mattsson hantera utmaningarna, fortsätta planera för framtiden och skriva nya kapitel i koncernens och stadens historia.

Läs mer

Historia möter framtid när Einar Mattsson bygger i Slakthusområdet

När nya stadsdelar tar form finns Einar Mattsson med och utvecklar bostäder. Nu står Slakthusområdet på tur att omvandlas. Här skapas en stad i staden, en nyskapande urban miljö där historia möter framtid och livsstilen är hållbar.

Läs mer

Glimrande vackert och hållbart hantverk

Har du någon gång strosat på stan och plötsligt fångats av en riktigt vacker fasad? Med en puts som glimmar i morgonsolen? Följ med när John Magnusson avslöjar putsens hemligheter och visar oss tre fina och nyrenoverade Einar Mattssonfastigheter.

Läs mer

1 519 Mkr

Omsättning 2022

59 406 Mkr

Det sammanlagda värdet på fastigheter som förvaltas av Einar Mattsson

2 026

Bostadsbyggrätter ingår i projektportföljen (december 2022)

375

Nya bostäder var under produktion i december 2022.

13 823

Lägenheter förvaltas.

19 462 Mkr

Uppgår marknadsvärdet till för hela EM-sfärens fastigheter.

Inledning

I mer än 70 ÅR har familjeföretaget Einar Mattsson utvecklat och förädlat idén om att bygga för egen förvaltning. En idé byggd på helhetstänkande som idag sitter djupt rotad i företaget. Att bygga för egen förvaltning är en inställning som präglar allt från kvalitet och omsorg i hantverket, till det långsiktiga ansvarstagandet för människors bostäder och stadens utveckling. Allt med sikte på visionen – att varje nytt kapitel ska bli det bästa i Einar Mattssons och stadens historia.

Den långsiktiga fastighetsresan

Hur uppdaterar man ett 60-talshus till en helt ny nivå – bokstavligt talat? Varför är Einar Mattsson så noggranna med material och hantverk? På vilka sätt vill våra fastighetsutvecklare utveckla staden? Hur förvaltar vi för att skapa förutsättningar för kundnöjdhet och trivsel – generation efter generation? Nyfiken på svaren? Välkommen att följa med oss när vi berättar om den långsiktiga fastighetsresan.

Koncern och finans

Under 2022 har inflation och räntor stigit kraftigt. Det har drivit upp avkastningskraven från rekordlåga nivåer. För Einar Mattssons del har det inneburit sjunkande tillgångsvärden och ett utmanande år för projektverksamheten. Fastigheternas stabila driftnetton ger dock koncernen en god grund för fortsatt expansion på försvagade marknader.

Hållbarhetsredovisning

Människor behöver bra bostäder som ger trivsel och trygghet – dygnet runt, året runt. Samtidigt vet vi att de bostäder vi bygger och förvaltar påverkar miljö och klimat under hela dess livscykel.

Bestånd och projektportfölj

En stad är en berättelse som aldrig tar slut. Varje nytt kapitel bjuder på nya möjligheter att utveckla staden och göra den ännu bättre. Samtidigt får vi aldrig glömma bort att vårda och förfina det som redan finns. Vi vet att staden växer, och att riktigt bra hus gör livet enklare. Det sista kapitlet i årsberättelsen handlar om Einar Mattssons hus. De som redan finns, och de som är på väg att förverkligas. Den långsiktiga fastighetsresan tar aldrig slut.

Engagerade i nuet och nyfikna på framtiden

Byggmästaren Einar Mattsson grundade sin byggfirma 1935. Idag är det Einars tre barnbarn som tillsammans äger och driver familjeföretaget på ett mycket framgångsrikt sätt. Varifrån kommer drivkraften? Och framtidstron? Möt två av ägarna, Anders och Kristina Ränk.

22-rondering-animering.gif

Fråga oss