Totalförvaltning

Einar Mattssons totalförvaltning innebär att du kan känna dig trygg med att vi tar ett helhetsansvar för fastigheten. Vi ser till att lokalhyrorna är marknadsmässiga, att lamporna lyser i trapphuset, att boende får en god service, att skatter betalas och att det finns en underhållsplan på kort och lång sikt. 

När du väljer totalförvaltning ingår administrativ-, teknisk- och ekonomisk förvaltning samt fastighetsdrift. Ditt förvaltningsteam har fokus på allt från daglig skötsel till att hitta lönsamma investeringar för framtiden.

Administrativ- och teknisk förvaltning

Våra fastighetsförvaltare har stora kunskaper om hur fastigheter sköts på bästa sätt och tar ett helhetsgrepp om förvaltningen. Fastighetsförvaltaren fungerar som fastighetsägarens förlängda arm och hanterar myndighetskrav, avtal och planering av underhåll. Vi stöttar vid uthyrning, omförhandling av lokaler och hyresförhandlingar.

Fastighetsdrift

Vi arbetar förebyggande för att hålla fastigheten i ett gott skick och för att optimera driften. Vårt dagliga arbete i fastigheten gör att vi upptäcker avvikelser så att vi kan hantera och åtgärda innan de orsakar större problem.

Vår utemiljögrupp tar hand om daglig skötsel av gårdens gräsytor, träd och planteringar. Vi kan även lösa visst vinterunderhåll och gårdsprojekt.

Ekonomisk förvaltning

Vi erbjuder tjänster inom ekonomisk redovisning och hyresadministration. Våra förvaltningsekonomer kan hjälpa dig som fastighetsägare med ekonomisk rapportering, moms, skatter och årsredovisning med mera.

Långsiktiga affärsrelationer

Ett gott samarbete

Våra verksamheter bygger på långsiktiga affärsrelationer. Det är viktigt för oss att du får en personlig förvaltning där vår personal är tillgängliga för dina frågor och utmaningar. När vi skriver avtal med dig får du ett dedikerat team. Förvaltaren sammanställer förvaltningsrapporter och rapporterar regelbundet utifrån avtal. Därmed får du god insyn i ekonomin och fastighetens underhållsbehov.

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer om våra förvaltningstjänster.

Fråga oss