Störningar och ljud från grannen

Du kan inte räkna med att det är helt tyst i ett hus där många bor, men ibland kan det bli för mycket ljud och störningar. Här är information om hur du kan gå tillväga om du upplever upprepade störningar i boendemiljön.

Du som är hyresgäst ansvarar enligt hyreslagen för att inte störa dina grannar. Du som hyresgäst är även ansvarig för störningar som förorsakats av personer som hör till hushållet eller är gäster i ditt hem. Ansvaret omfattar också personer som utför ett arbete på uppdrag av boende, och personer som hyr lägenheten i andra hand. Som boende i lägenhet behöver du också ha tålamod med dina grannar. Bor du i ett flerbostadshus är det ofrånkomligt att du hör ljud. Människor som lagar mat, leker, städar och utför fritidssysselsättningar orsakar mer eller mindre ljud. Vissa störningar måste du därför tåla. Att barn leker i grannlägenheten på dagarna  är ett exempel på sådant du får stå ut med, även om du själv jobbar natt. 

Om du upplever ljud och störningar

Om du upplever störningar i ditt boende från någon granne ska du göra följande: 

  • Prata med grannen om hur du upplever störningen. De allra flesta gör sitt bästa för att minska störningen när de vet om att grannen påverkas av ljuden. 
  • Om störningen orsakas av bråk och du misstänker att situationen kan vara hotfull så ta gärna med en granne innan du knackar på. Misstänker du att någon blir utsatt för våld i hemmet eller far illa kan du göra en polisanmälan: 114 14. Vid akuta eller hotfulla situationer larma på nödnumret: 112. 
  • Om du behöver hjälp på kvällar och nätter kl 20.00-06.00 kontaktar du  störningsjouren på telefonnummer 08-568 214 00.
  • Om det inte hjälper och störningen fortsätter under längre tid kan du dokumentera störningen. Notera vad det är för typ av störning samt datum och klockslag. Om fler grannar blir störda bör även de dokumentera störningen. Kontakta hyresvärden och skicka in er dokumentation. 
Vad gör hyresvärden?

Varje ärende som inkommer till hyresvärden handläggs enligt rutin. Hyresvärden gör först en egen bedömning av störningens art och vidtar åtgärder gentemot den störande hyresgästen.  

En hyresgäst som stör riskerar att bli uppsagd i förtid, eller att inte få sitt hyresavtal förlängt. 

Fråga oss