Brandsäkerhet

För att du ska vara trygg i din lägenhet är det viktigt att din brandvarnare fungerar. Av säkerhetsskäl måste utrymningsvägar i huset vara fria. Ställ därför inga föremål i trapphus och källargångar.

Regler för brandsäkerhet
  • Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för kontrollen. Fungerar inte brandvarnaren måste batteriet bytas. Om det uppstår problem, kontakta felanmälan.
  • Barnvagnar, rullatorer med mera får inte förvaras i trappuppgångar utan ska förvaras i cykel-/barnvagnsutrymmen eller lägenhet. Barnvagnar och barnvagnsinsatser innehåller många olika kemikalier som vid brand snabbt orsaker kraftig rökutveckling med giftiga gaser samt utgör ett hinder vid utrymning.
  • Om blinkande lysrör upptäcks i allmänna utrymmen ska detta omedelbart meddelas till felanmälan för åtgärd.
  • Brandfarliga varor (exempelvis gasol och bensin) får inte förvaras i lägenheten, på balkongen eller vinds-/källarförråd.
  • Cyklar får endast vara uppställda i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrum. Cyklar kan utgöra ett hinder och försvåra en utrymning.
  • Dörrar till eller ifrån allmänna utrymmen får inte lämnas öppna eller blockeras.
  • I garage får endast uppställning av bil ske. Ingen annan förvaring får ske på eller i anslutning till garageplatsen (däck med mera). Inte heller några brandfarliga varor får förvaras där, annat än reservdunk som finns placerad i bil.
  • Gångar i källare och/eller vind utgör utrymningsväg och får därför inte blockeras eller belamras med gods. Returpapper och grovsopor såsom kartonger, möbler eller liknande får heller inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen utan ska lämnas till återvinning eller på, av fastighetsägaren, anvisad plats.
  • Tobaksrökning får inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen.
  • Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger. Det är alltså inte tillåtet att grilla på balkonger eller uteplatser.

Det ska finnas en brandvarnare i din lägenhet

Det finns en brandvarnare i lägenheten när du flyttar in. Den ingår i utrustningen och ska därför sitta kvar även om du flyttar. Om det inte finns någon brandvarnare i lägenheten gör du en felanmälan.

Rengör brandvarnaren regelbundet med en lätt fuktad trasa eller genom att dammsuga den.

Ungefär en månad innan batteriet är slut ger varnaren ifrån sig korta ljudstötar. Då är det dags att göra en felanmälan.

Testa brandvarnaren

För att testa brandvarnaren trycker du in den lilla knappen på brandvarnaren i minst 20 sekunder. Därefter kommer varnaren att ge ifrån sig ett skarpt pulserande ljud. Om den inte låter – gör en felanmälan.

Från Aktiv mot brand kan du beställa en gratis sms-påminnelse om att testa brandvarnaren.

Fråga oss