Skyltar, markiser och andra installationer

Du måste samråda med hyresvärden innan du får sätta upp en skylt. I vissa fall finns särskilda skyltprogram som måste följas. Se ditt hyresavtal för särskilda bestämmelser.

lokal_pizzeria_960.gif

  • Skyltning till lokalen ska göras i samråd med hyresvärden.
  • Ansökan om bygglov för butiksskyltning ombesörjs och bekostas av lokalhyresgästen.
  • Lokalhyresgästen svarar för drift och underhåll av butiksskylt.
  • Se ditt hyresavtal om det finns skyltprogram som du förbundit dig att följa.
  • Även att sätta upp markiser, antenner och liknande kräver hyresvärdens tillstånd.
  • Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden i godtagbart skick.
2021-06-24
Håll avstånd, håll ut, rädda liv
Vi ber dig som har ett ärende att inte besöka oss eller ta emot besök från oss om du har hosta, feber, snuva eller ont i kroppen. Kontakta oss istället via telefon, mejl eller felanmälan.

Vi på Einar Mattsson gör allt för att du som kund ska känna dig trygg med oss. Våra kunder och medarbetares säkerhet har därför högsta prioritet. Vi följer löpande utvecklingen av situationen med anledning av Coronaviruset/Covid-19  och anpassar våra arbetsmetoder därefter.   Läs mer.
Fråga oss