Skyltar, markiser och andra installationer

Du måste samråda med hyresvärden innan du får sätta upp en skylt. I vissa fall finns särskilda skyltprogram som måste följas. Se ditt hyresavtal för särskilda bestämmelser.

lokal_pizzeria_960.gif

  • Skyltning till lokalen ska göras i samråd med hyresvärden.
  • Ansökan om bygglov för butiksskyltning ombesörjs och bekostas av lokalhyresgästen. Se mer om bygglov på Stockholms stads webbplats.
  • Lokalhyresgästen svarar för drift och underhåll av butiksskylt.
  • Se ditt hyresavtal om det finns skyltprogram som du förbundit dig att följa.
  • Även att sätta upp markiser, antenner och liknande kräver hyresvärdens tillstånd.
  • Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden i godtagbart skick.
Fråga oss