En trygg bostadsaffär

Hög kvalitet

En nyproducerad bostad från Einar Mattsson håller alltid hög kvalitet. Vi har valt material och utrustning med omsorg, vilket resulterar i en hög standard jämfört med vanliga hyreslägenheter. Vare sig en bostad ska säljas via en bostadsrättsförening eller hyras ut av Einar Mattsson är det ingen skillnad på kvaliteten.

Fem års garanti

Du har rätt att förvänta dig att en bostad från Einar Mattsson håller en hög kvalitet. Därför kan vi lämna en garanti på totalt 5 år. Efter slutbesiktning gör vi en uppföljning efter 2 år för att hitta och åtgärda eventuella garantifel.

Miljösmart hus

Einar Mattsson är medlem i Sweden Green Building Council. Föreningen driver ett miljöcertifieringssystem där en nyproducerad byggnad kan få betyget Brons, Silver eller Guld. Vi strävar alltid efter guld.

Lätt att leva grönt

Du som vill minska kostnader och miljöbelastning ska ha lätt att följa energiförbrukningen. Därför har Einar Mattsons lägenheter individuell mätning av el- och vattenförbrukning.

Fråga oss