Ljud och störningar

Det är viktigt att du som bedriver verksamhet i lokalerna visar hänsyn och motverkar störningar i fastigheten. Upplever du själv störningar som påverkar din verksamhet kan du kontakta oss via vår kundservice.

Lokalen och verksamheten ska skötas så att det inte uppfattas störande för boende i fastigheten eller för förbipasserande.

För att alla ska kunna trivas i fastigheten ska samtliga hyresgäster iakttaga allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Hyresgästen ansvarar också för att informera anställda och besökare om vad som gäller.

Lokalhyresgästen ska se till bedrivna verksamheten på ett sätt så att den inte orsakar störande ljud och att dessa ljud inte överstiger riktvärden enligt Stockholm Miljö- och Hälsoskyddsförvaltning.  

Uppkommer störande ljud ankommer det på hyresgästen att utan dröjsmål vidta och bekosta erforderliga åtgärder.

Hyresgästen ska verka för trivsel och renlighet inom fastigheten och dess allmänna utrymmen. Bland annat får material inte förvaras utanför lokalen.

Fråga oss