Ekonomisk förvaltning

Vi erbjuder tjänster inom ekonomisk redovisning och hyresadministration. Våra förvaltningsekonomer kan hjälpa dig som fastighetsägare med ekonomisk rapportering, moms, skatter och årsredovisning med mera.

  • Vi aviserar avgifter, hyror och påminnelser.
  • Vi hanterar betalningar såsom fakturor, skatter, arvoden, löner och utlägg. Vi scannar in leverantörsfakturor.
  • Vi sköter den löpande bokföringen, lämnar in deklarationer samt upprättar bokslut och årsredovisning.

Hyresadministration

Vi hjälper dig med att avisera avgifter, hyror och påminnelser.

Ekonomisk rapportering

Du kan känna dig trygg med att vi sköter den löpande bokföringen och upprättar bokslut och årsredovisning.

Långsiktiga affärsrelationer

Ett gott samarbete

Våra verksamheter bygger på långsiktiga affärsrelationer. Det är viktigt för oss att du får en personlig förvaltning där vår personal är tillgängliga för dina frågor och utmaningar. När vi skriver avtal med dig får du ett dedikerat team. Förvaltaren sammanställer förvaltningsrapporter och rapporterar regelbundet utifrån avtal. Därmed får du god insyn i ekonomin och fastighetens underhållsbehov.

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer om våra förvaltningstjänster.

Fråga oss