För dig som är förvaltningskund

Vår verksamhet bygger på långsiktiga affärsrelationer. Det är viktigt för oss att du får en personlig förvaltning med ett dedikerat team. Via möten med teamet och genom att logga in på din förvaltningsportal får du god insyn och kan beställa tjänster, produkter och specialistkompetenser från oss efter behov.

Logga in på din förvaltningsportal

Välkommen att logga in på vår förvaltningsportal för att ta del av rapporter och information om förvaltningen av din fastighet. Du loggar in med ditt microsoft-konto. Om du inte har ett konto är du välkommen att höra av dig till oss så löser vi det.  

Långsiktig affärsrelation

Våra verksamheter bygger på långsiktiga affärsrelationer. Det är viktigt för oss att du får en personlig förvaltning där vår personal är tillgängliga för dina frågor och utmaningar. Du som är förvaltningskund får ett dedikerat team. Förvaltaren sammanställer förvaltningsrapporter och rapporterar regelbundet utifrån avtal. Därmed får du god insyn i ekonomin och fastighetens underhållsbehov.

Så här jobbar vi

Grundbulten för Einar Mattsson är och har alltid varit långsiktigt värdeskapande för kunden och för staden. Våra verksamheter bygger på långvariga och
hållbara affärsrelationer.

Vi väljer genomtänkta lösningar som skapar värde för kunden under husens hela livscykel. Vi väljer bort sådant som kan se bra ut för stunden, men blir dyrt i
längden.

Med en effektiv förvaltning stärker vi driftnettot. Det handlar om att hitta effektiva lösningar för att sänka energikostnader, öka hyresintäkter, samordna och
rationalisera det planerade underhållet och säkerställa en effektiv uthyrning.

Erfarenhet av många decenniers förvaltning gör att vi kan hus. Det kontinuerliga utbytet av kunskap och erfarenheter mellan fastighetsförvaltningen, byggentreprenad och projektutveckling gör att vi kan lösa många typer av problem.

Att arbeta med fastigheter och människors hem innebär ett stort ansvar. Vi har ett dedikerat team som sköter allt kring fastigheten. För att förutse, och därmed undvika, många problem har vi en närvarande och aktiv förvaltning med regelbundna ronder i alla fastigheter.

Vi är ett Stockholmsföretag med förvaltning av 15 000 lägenheter runt om i staden. Vår personal finns alltid nära till hands om det behövs snabba åtgärder i en fastighet.

Vi kan hus

Vi har mer än 85 års erfarenhet av att bygga och förvalta olika sorters hus. Därmed kan vi hus från början till slut.

175 engagerade medarbetare

förvaltare • fastighetstekniker • hortonom • hyresjurist • energispecialister • smeder • byggprojektledare • snickare • ekonomer • utredare för olaga andrahand • drifttekniker • biträdande förvaltare • lokaluthyrare • hyresadministratörer • trädgårdsarbetare

En trygg förvaltning

Som vår kund vill vi att du ska känna dig trygg med att:
  • Vi har mer än 85 års erfarenhet av att bygga och förvalta olika sorters hus. Därmed kan vi hus från början till hus.
  • Vi har gedigen kunskap om fastighetsägaransvar, myndighetskrav, säkerhet, underhåll och ekonomi.
  • Vi har digitala verktyg för att underlätta vardagen, bland annat för ekonomihantering och felstatistik.
  • Vi har ett strategiskt inköpsarbete med många ramavtal där ni får ta del av våra stordriftsfördelar.
  • Vi har en nära förvaltning och snabb service tack vare vår storlek och Stockholmsfokus.
Fråga oss