Lås, larm och kameraövervakning

Lokalhyresgästen ansvarar för lokalens skalskydd såsom lås, nycklar och larm.

Vid tillträdet får du nycklar till lokalens befintliga lås. Eftersom du ansvarar för lokalens skalskydd rekommenderar vi att du ser över lås och larm-funktioner efter tillträdet.  

Lås och nycklar

Kontakta valfri låssmed för byte av låscylinder.

Larm

Du kan också överväga att installera larmutrustning till lokalen. Du kontaktar valfritt larmföretag och bekostar installation samt eventuella utryckningskostnader.

Övervakningskamera

Om du vill sätta upp en övervakningskamera är det viktigt att installationen och hanteringen följer myndigheternas regler.

Läs mer och ansök om eventuell kameraövervakning hos Integritetsskyddsmyndigheten 

Fråga oss