Vår värdekedja

Fastigheter är kärnan i Einar Mattssons verksamhet, en verksamhet som sedan starten 1935 utvecklats utifrån fastighetens behov under hela dess livscykel. Tanken är att skapa ännu bättre förutsättningar för god, långsiktig och hållbar fastighetsekonomi genom att samla all kunskap under ett och samma tak. Resultatet är en cirkelformad värdekedja där koncernens bolag finns i alla led, samarbetar och kompletterar varandra. I en fragmenterad bransch är det här unikt. Följ med ett varv runt!

Värdekedjan_steg10.png

Investering

Varje ny fastighetsresa startar med en idé om hur vi kan skapa nya värden på en plats. Bolaget investerar i en bit mark där vi vill utveckla ett projekt som människor upplever som attraktivt, tryggt och värt att lägga sina pengar på.

Projektutveckling

Nu utvecklas idén så att det framtida huset möter det som kunderna efterfrågar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt.  Det görs med inspel från hela koncernen för att projektet ska bli hållbart ur alla aspekter. Huset ska också ritas så att det kan byggas på ett effektivt sätt så att ekonomin går ihop med ett överskott som går att investera i nästa bostadsprojekt.

Byggnation

När vårt byggbolag fått en beställning börjar de planera för byggnationen. Då uppför Einar Mattsson huset med all den kunskap de har om hur ett hus ska byggas, med högst kvalitet, miljöhänsyn och till lägsta möjliga kostnad på kortast tid. Eftersom de samarbetar med projekteringsverksamheten går det bra att bygga det vi har ritat.

Inflyttning

Huset står klart och då kliver vår förvaltning in och arbetar med inflyttning av hyresgäster. Minst 50% av bostäderna går via Bostad Stockholm. Har vi byggt bostadsrätter arbetar marknadsavdelningen med försäljning och tillträdde för nyblivna bostadsrättsägarna. Nöjda kunder är alltid målet, oavsett upplåtelseform.

Ekonomi & ärendehantering

Det är i vår förvaltning som vi tar hand om ekonomi och ärendehantering. Det kan till exempel vara uthyrning av bostäder och lokaler, byten och överlåtelser. Det är förvaltningen du möter om du behöver hjälp med något i bostaden eller allmänna utrymmen.

Drift och skötsel

Fel åtgärdas av vår drift- och skötselsida som även ser till att fastigheterna fungerar som de ska rent tekniskt. Att husen håller rätt temperatur, är så energieffektiva som möjligt och att alla system i fastigheten är optimerade är något som ligger i driften. Men det kan också vara sköta våra fina gårdar med ekosystemtjänster för både människor och insekter.

Underhåll

Hus åldras och behöver underhåll för att fungera. System för tex ventilation och vatten, gårdar, golv och väggar slits. Underhållet är till för att dagens och morgondagens hyresgäster ska trivas, vill bo kvar och får valuta för hyran. Precis som att bostadsrättsinnehavaren vill att deras fastighet förvaltas väl så att bostaden är attraktiv den dagen den behöver säljas. Rätt underhåll vid rätt tidpunkt är A och O.

Renovering, ombyggnad och tillbyggnad

Till slut behövs större åtgärder för att huset ska vara funktionellt, tryggt och säkert, trivsamt och energieffektivt. Det är då byggbolaget renoverar, bygger och bygger till. Vi försöker göra så många stora åtgärder vid en och samma tid för att inte störa hyresgästerna i onödan. Hänsyn till bevarande och återbruk av material är i fokus och när vi sätter in nya material och system sker det med långsiktighet i åtanke. De ska de fungera i minst 50 år framgent.

Nu då?

Einar Mattssons fastighetshjul fortsätter att rulla på och för varje varv utvecklar vi fastigheten och förvärvar ny kunskap som vi använder för att utveckla vår verksamhet så att nästa kapitel blir det bästa i Einar Mattssons och stadens historia.

Fråga oss