Hyra, deposition, moms och indextillägg

Hyran betalas kvartalsvis, i förskott, om vi inte har kommit överens om något annat och skrivit in det i hyresavtalet.

lokal_ekonomi_kvitton_960.gif
Hyresbetalning
  • Hyran betalas kvartalsvis. Hyran och eventuella tillkommande avgifterna ska vara oss tillhanda senast sista vardagen före varje nytt kvartals början.
  • Du kan betala hyran med autogiro. Kontakta vår kundservice så skickar vi en ansökningsblankett.
  • Om fastigheten är ansluten till e-faktura får du frågan från din bank om du vill anlsluta till e-faktura vid registrering av din första hyresbetalning.
  • Har du frågor om din hyresavisering kontakta vår kundservice så får du hjälp.
Indextillägg
  • Lokalhyror brukar räknas upp eller ner utifrån förändringar i Konsument-prisindex (KPI), som fastställs av Statistiska centralbyrån. Detta för att hyresvärden ska få kompensation för inflationen.
  • Vid tecknande av avtal kommer hyresvärd och hyresgäst överens om ett basindex som hyran ska bindas till. Efter ett år jämförs basindex med det nya KPI och utifrån det justeras hyran upp eller ner.
  • Vid kortare avtalsperioder än tre år så är det vanligt att hyran istället följer en % höjning.
Momsad lokal
  • En lokal behöver vara momsregistrerad (momsad) för att fastighetsägaren ska kunna dra av moms för drift- och underhållskostnader.
  • Om inte lokalen är momsad blir momsen en kostnad.
  • En förutsättning för att få momsregistrera en lokal är att den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen är registrerad för moms. Är den verksamhet som du som hyresgäst bedriver inte momsbelagd är inte heller lokalen det, och vi debiterar dig inte moms.
Ekonomisk säkerhet kopplat till hyresavtalet, såsom deposition

Det vanliga är att en en säkerhet i form av deposition inbetalas innan tillträdet till lokalen. 

Depositionen består så länge hyresavtalet pågår. Den återbetalas efter att du har avflyttat från lokalen med avräkningar för eventuella fodringar eller andra ekonomiska anspråk kopplat till hyreslokalen. 

Ansökan för återbetalning av deposition

2021-06-24
Håll avstånd, håll ut, rädda liv
Vi ber dig som har ett ärende att inte besöka oss eller ta emot besök från oss om du har hosta, feber, snuva eller ont i kroppen. Kontakta oss istället via telefon, mejl eller felanmälan.

Vi på Einar Mattsson gör allt för att du som kund ska känna dig trygg med oss. Våra kunder och medarbetares säkerhet har därför högsta prioritet. Vi följer löpande utvecklingen av situationen med anledning av Coronaviruset/Covid-19  och anpassar våra arbetsmetoder därefter.   Läs mer.
Fråga oss