Felanmälan

Du kan få hjälp att åtgärda fel på de installationer som hör till fastigheten.

Kontakta oss om det finns risk för skador på fastigheten
Det är mycket viktigt att du kontaktar oss om det uppstår ett fel som kan vara en risk för skada på fastigheten.
 
Vid akuta ärenden, såsom fel på elanläggningen i lokalen, stopp i toalettstolen eller i golvbrunn med stigande vatten eller vattenläckage, uppmanar vi dig att ringa oss direkt 08-586 263 00.
 
Om det uppstår problem med hissen finns kontaktuppgifter till hissjouren anslaget i eller i närheten av hissen.
 
Gör en felanmälan

Vi kan hjälpa dig att åtgärda fel som droppande kran och stopp i avloppet. I vissa fall debiterar vi för arbetet, t ex om felet är orsakat av handhavandefel eller försumlighet av lokalhyresgäst.

Via vårt formulär gör du en felanmälan av icke akuta fel.

Vid eventuella driftstörningar
Elnätet i Stockholm, Ellevio
Fråga oss