Våra värderingar

Det som gjorde byggmästaren Einar Mattsson framgångsrik och omtyckt är också de värden vi vill förstärka. Med vår stolta historia som grund strävar vi hela tiden efter att skapa nya och fler värden för våra kunder, samarbetspartners och staden. Koncernens olika bolag är specialister på sitt område, men tillsammans kan vi allt som är värt att veta om fastigheter och fastighetsägande. 

Vår vision

Nästa kapitel ska vara det bästa i Einar Mattssons och stadens historia.

Vårt löfte

Vi erbjuder genomtänkta hus och lösningar som skapar värde för kunder som vill ha ett bättre och enklare liv, vilket gör att de känner sig respekterade, stolta och trygga.

Vår personlighet

Omtänksam, engagerad och framåt

 

Läs vår årsberättelse

Bostadspolitik

För att vi ska få EN fungerande bostadsmarknad krävs inte bara ett kontinuerligt byggande utan också en ny lagstiftning där reglerna får oss att fatta rätt beslut, på rätt grunder när vi ska flytta in i en ny bostad.

 Frågorna vi behöver ställa oss är:   

  • Hur möter en fungerande bostadsmarknad bäst bostadskonsumentens behov i olika skeden i livet?
  • Vilka funktioner finns på den framtida fungerande bostadsmarknaden?
  • Vilken roll ska bostaden ha i människors privatekonomi?
  • Vilka ska kunna stå på egna ben och vilka måste ha stöd?
  • Vad behöver politiken styra respektive inte styra över?

En liten film om en stor fråga – en fungerande bostadsmarknad

Ett kontinuerligt byggande behövs i ett land med tillväxtföretag för att skapa dynamik och en balanserad värdeutveckling på bostadsbeståndet. Men för att vi ska få EN fungerande bostadsmarknad krävs en ny lagstiftning där reglerna får oss att fatta rätt beslut, på rätt grunder när vi ska flytta in i en ny bostad.

En liten film om en lättillgänglig hyresrätt

Hyresrätten bör vara den lättillgängliga boendeformen för alla. En transparent hyresbildning, starkt konsumentskydd, standardavtal och offentliga register med alla hyresbostäder är några förutsättningar som måste till för att få en normal rörlighet.

Fråga oss