2020 året då vi flyttade hem

År 2020 blev en ögonöppnare för oss alla. Vår vanliga trygghet var som bortblåst. Nyheterna upprepade kurvor och rekommendationer. Närhet ersattes med distans och för många blev arbetslivet digitalt. Ingenting var som förr. När villkor förändras är vi bra på att finna nya lösningar. Vi mötte utmaningarna med engagemang och oanad kreativitet och tog ansvar på nya sätt. Det blev ännu tydligare för alla hur viktigt det är med bostäder som är trygga, funktionella och trivsamma.

Koncernchefens ord

Långsiktighet är inte ett modeord. Det är en nödvändighet för att samhället ska bli hållbart. 2020 fick vi återigen bekräftat att långsiktigt tänkande och handlande ger oss styrka i det vi gör. Därför känner vi framtidstro.

Läs koncernchef Stefan Ränks ord

Att göra verklighet av visioner

År 2020 inleddes med en spännande värvning: Li Cederwall-Frizzo tillträdde som affärsutvecklingschef för Einar Mattsson Projekt AB. Nu leder hon arbetet med att ta fram visioner och konkreta planer för framtidens hållbara bostadsprojekt. Projekt som ska bidra till att stärka Storstockholms attraktivitet.

Läs om uppdraget att göra verklighet av visioner

Kvarteret Persikan: Attraktivt läge där många kan känna sig hemma

Nu omvandlas den gamla bussdepån i kvarteret Persikan på Södermalm till nya bostäder. Här utvecklar Einar Mattsson totalt 219 hyres- och bostadsrättslägenheter i områdets nordöstra hörn, där Bondegatan möter Tegelviksgatan. Det planerade kvarteret har alla förutsättningar att tilltala en bred målgrupp.

Läs om kvarteret Persikan

1 565 Mkr

i omsättning 2020

59 107 Mkr

är det sammanlagda värdet på fastigheter som förvaltas av Einar Mattsson.

1 967

bostadsbyggrätter ingår i projektportföljen (december 2020). Av dem är 881 hyresrätter och 1086 bostadsrätter.

312

nya bostäder var under produktion i december 2020.

14 281

lägenheter förvaltas.

17 543 Mkr

uppgår marknadsvärdet till för hela Einar Mattsson-sfärens fastigheter.

Om Einar Mattsson

Einar Mattsson äger, förvaltar och utvecklar fastigheter samt bygger hus i Storstockholm. Vår verksamhet är organiserad i fem bolag som i sin helhet ägs av Einar Mattsson AB. Familjeföretaget Einar Mattsson finns för att vi vill skapa värde för medvetna kunder som vill ha ett bättre och enklare liv. Vi bedriver ett långsiktigt företagande som kännetecknas av entreprenörskap och ett ansvarsfullt ägande.

Året då vi flyttade hem

År 2020 blev en ögonöppnare för oss alla. Vår vanliga trygghet var som bortblåst. Nyheterna upprepade kurvor och rekommendationer. Närhet ersattes med distans och för många blev arbetslivet digitalt. Ingenting var som förr. När villkor förändras är vi bra på att finna nya lösningar. Vi mötte utmaningarna med engagemang och oanad kreativitet och tog ansvar på nya sätt. Det blev ännu tydligare för alla hur viktigt det är med bostäder som är trygga, funktionella och trivsamma.

Vi är redo för nästa kapitel

”Nästa kapitel ska bli det bästa i Einar Mattssons och stadens historia”. Så lyder Einar Mattssons vision och frågan inställer sig naturligt: Vad kommer nästa kapitel att erbjuda? Vart är stadsutvecklingen på väg? Vilka projekt är på gång? Hur kan vi bidra till trygga, levande stadsmiljöer och minskat klimatavtryck?

Ekonomi

Med god och stabil ekonomisk tillväxt går det att skapa värden för fler. Genom att kontinuerligt investera i förbättringar av vårt befintliga bestånd och utveckling av nya områden, skapar vi förutsättningar för trivsel, trygghet och levande stadsmiljöer.

Hållbarhetsredovisning

År 2020 blev hållbarhetsfrågor som hälsa, trygghet och ekonomi allvarligt utmanade – såväl globalt som lokalt. Med stort engagemang och långsiktigt ansvarstagande visade Einar Mattsson på stabilitet och kontinuitet i hållbarhetsarbetet. Under året har Einar Mattsson också arbetat med att utveckla sin strategi i klimat- och miljöfrågorna inför kommande strategiperiod.

Bestånd och projekt

Einar Mattsson bygger i första hand för att behålla fastigheter i egen förvaltning. Vårt långsiktiga förhållningssätt till ägande gäller även vid fastighetsförvärv. Vi känner stort engagemang i att alla som bor och verkar i Einar Mattsson-hus, idag och i framtiden, trivs och är stolta över sina områden.

Fråga oss