Lägenhetsbyte

Om du har ett förstahandskontrakt har du möjlighet att genomföra ett lägenhetsbyte. Bytet måste alltid godkännas av samtliga hyresvärdar som är inblandade. Tänk på att handläggningstiden för byten kan vara minst 3 månader.

Detta gäller vid lägenhetsbyte

  • Enligt hyreslagen måste du ha beaktansvärda skäl för att få tillstånd till lägenhetsbyte. Det kan till exempel vara så att du på grund av ändrade familjeförhållanden behöver mindre eller större bostad.
  • För att bytet ska godkännas krävs att den som flyttar in uppfyller hyresvärdens godkännandekrav. Läs om Einar Mattssons godkännadekrav i vår uthyrningspolicy.
  • Båda parter måste ha bott minst 1 år i lägenheten för att kunna ansöka om byte.
  • Det är endast bostaden som berörs vid ett byte. Garage och parkeringsplatser ingår aldrig i bytet.

Bytesansökan

  • Till din bytesansökan ska du bifoga ett familjebevis. Ett anställningsbevis för den som ska flytta in hos oss ska också bifogas ansökan. Du behöver också bifoga en kreditupplysning för alla som omfattas av bytet. Skicka din bytesansökan till lagenhetsbyten@einarmattsson.se.
  • Handläggningen av bytesärendet tar ca 3 månader. Handläggningstiden påbörjas först då bytesansökan är komplett med samtliga dokument. Om du inkommer med din ansökan under sommarens semesterveckor kan det ta några veckor innan handläggningen påbörjas.
  • Handläggningen kan ta lite längre tid under semestertider.
  • Det är mycket viktigt att du lämnar riktiga uppgifter i bytesansökan och att du, och de du byter med, verkligen flyttar på det sätt som ni har uppgivit i ansökan. Du får skriva på en sanningsförsäkran. Att lämna felaktiga uppgifter eller inte flytta på uppgivet sätt är enligt hyreslagen skäl för uppsägning av hyresavtalet.

Viktigt att veta

Lägenhetsbyte ska godkännas

För att få byta en hyresrätt mot en annan hyresrätt behöver du tillstånd från hyresvärden eller från hyresnämnden. Både du som hyresgäst och den du vill byta lägenhet med behöver också som huvudregel ha bott i lägenheten i 1 år. Byte av en hyresrätt mot en bostadsrätt eller villa godkänns inte. 

Sälja eller köpa hyreskontrakt är ett brott

Det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, till exempel att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Fråga oss