Lägenhetsbyte

Om du har ett förstahandskontrakt har du möjlighet att genomföra ett lägenhetsbyte. Bytet måste alltid godkännas av Einar Mattsson och av övriga hyresvärdar som är inblandade.

Detta gäller vid lägenhetsbyte

  • Enligt hyreslagen måste du ha beaktansvärda skäl för att få tillstånd till lägenhetsbyte. Det kan till exempel vara så att du på grund av ändrade familjeförhållanden behöver mindre eller större bostad.
  • För att Einar Mattsson ska kunna godkänna bytet krävs också att den som flyttar in hos oss uppfyller våra godkännandekrav.
  • Båda parter måste ha bott minst 1 år i lägenheten för att kunna ansöka om byte.
  • Det är endast bostaden som berörs vid ett byte. Garage och parkeringsplatser ingår aldrig i bytet.

Bytesansökan

  • Till din bytesansökan ska du bifoga ett familjebevis. Ett anställningsbevis för den som ska flytta in hos oss ska också bifogas ansökan.
  • Det är mycket viktigt att du lämnar riktiga uppgifter i bytesansökan och att du, och de du byter med, verkligen flyttar på det sätt som ni har uppgivit i ansökan. Du får skriva på en sanningsförsäkran. Att lämna felaktiga uppgifter eller inte flytta på uppgivet sätt är enligt hyreslagen skäl för uppsägning av hyresavtalet.
  • Handläggning av bytesärenden kan ta lite längre tid än vanligt under semestertider.
Fråga oss