Radonmätning

För att upptäcka om det finns radonhalter som överstiger godkända värden mäter vi regelbundet radonnivån i hus och lägenheter.

Folkhälsomyndighetens riktvärde för bostäder är 200 Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter) luft.
 
Om en radonhalt över 200 Bq/m3 upptäcks gör vi en radonutredning för att få reda på om radonet kommer ifrån marken och/eller byggnadsmaterialet.
 
Sedan åtgärdar vi problemet genom till exempel förändring av ventilationen, tätning eller radonfläkt. Efter åtgärd mäter vi radonhalten igen.

Så här går en mätning till

  • Vi placerar mätdosor i din lägenhet.
  • Mätning pågår under två månader, oftast under vinterhalvåret.
  • Det är viktigt att dosorna inte flyttas på.
  • För att mätningen ska bli rätt behöver du låta luftventilerna i lägenheten vara öppna hela tiden så att de släpper in frisk luft i lägenheten.

Om radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i marken och som ibland tar sig upp till markytan och in i byggnader. Radon i inomhusluft kan också komma från vissa byggnadsmaterial. Det finns alltså alltid en viss mängd radon i luften, både ute och inne. 
 
Vi följer Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer och mäter radonhalten i alla lägenheter på markplan och i cirka 20 procent av övriga lägenheter.
2021-06-24
Håll avstånd, håll ut, rädda liv
Vi ber dig som har ett ärende att inte besöka oss eller ta emot besök från oss om du har hosta, feber, snuva eller ont i kroppen. Kontakta oss istället via telefon, mejl eller felanmälan.

Vi på Einar Mattsson gör allt för att du som kund ska känna dig trygg med oss. Våra kunder och medarbetares säkerhet har därför högsta prioritet. Vi följer löpande utvecklingen av situationen med anledning av Coronaviruset/Covid-19  och anpassar våra arbetsmetoder därefter.   Läs mer.
Fråga oss