Nyproduktion på Årstafältet

Välkommen till nyproduktion i en varierad miljö med närhet till både stad och natur.

Nyproduktion / Nyproduktion i Stockholm / Nyproduktion på Årstafältet

Nyproduktion på Årstafältet

Bo i nyproduktion på Årstafältet! Här växer en helt ny stadsdel fram - under de kommande 10 åren utvecklas området med 6 000 nya bostäder, förskolor, skolor, nya verksamheter och en 30 hektar stor anlagd park fylld med grönska och ytor för lek och spontanidrott.

Årstafältet, beläget i södra Stockholm, har idag goda bussförbindelser och tvärbana i direkt anslutning till den nya stadsdelen. Kommunikationerna förbättras dessutom ytterligare genom den framtida utvecklingen av tunnelbana genom området.

Einar Mattsson planerar att uppföra både hyres- och bostadsrätter på Årstafältet.

Varmt välkommen till Einar Mattssons nyproduktion på Årstafältet!

Fråga oss