Nyproduktion Planerad

Årstafältet bostadsrätter

Årsta

Våra fastigheter och projekt / Årstafältet bostadsrätter

Årstafältet bostadsrätter

Årstafältet är ett av Stockholms stora utvecklingsområden. Här växer en ny levande stadsdel med fina offentliga miljöer fram. I området planerar Einar Mattsson att uppföra 91 moderna bostadsrätter i varierade storlekar, med den nyanlagda stadsparken precis runt knuten.

Bostadsrätterna kommer vara placerade mot Vallastråket, i samma kvarter som Einar Mattssons hyresrättsprojekt i området. Husen får en fin innergård med entréer mot gatan som bidrar till en levande stadsmiljö. Målet är även att bidra med lokaler om cirka 400 kvadratmeter i bottenvåningarna som exempelvis kan inhysa verksamheter som gym, butiker och caféer.

Årstafältet blir en attraktiv stadsdel med nya förskolor, parker, radhus och service med närheten till tvärbanan. På flera ställen utmed gatorna anläggs små torg och platser som blir tillgängliga för alla. Mer information om utveckingen i området hittar du på Stockholm stads webbplats.

Få information om projektet

För att ta del av information om projektet kan du skriva upp dig på vårt nyhetsbrev längre ned på sidan. När du gjort detta kommer du att få mejl när det närmar sig säljstart i projektet. Senare lanseras en projektsida där du hittar information om husen, området, lägenheterna, planlösningar kontaktuppgifter till mäklare – samt hur du går till väga för att köpa en bostad.

Fakta

  • Årsta Område:
  • 91 Bostadsrätter:
  • 2 Lokaler:
  • 2026- 2028 Byggår:
  • 5725 (BOA) + 384 (LOA) m2 Yta:
  • Bostadsrätt Typ:
Fråga oss