Årsberättelser

Hoppas att du genom att läsa vår årsberättelser får en intressant inblick i våra olika verksamheter och vad som varit betydelsefulla händelser för oss under åren.

En viktig faktor bakom Einar Mattssons framgångar är vår strävan att förenkla människors tillvaro. Vi utvecklar och tillämpar ständigt olika smarta lösningar i syfte att göra livet enklare för våra hyresgäster, bostadsrättsköpare, kunder och samarbetspartner. Detta är något som återspeglas i alla de varierande artiklarna du hittar i årsberättelsen.