Nyproduktion Planerad

Stora Sköndal

Sköndal

Stora Sköndal

Stiftelsen Stora Sköndal vill nu bygga bostäder på den del av sin fastighet Sköndal 1:1 som ligger längs Sköndalsvägen.

Planförslaget innehåller runt 280 bostäder i form av både hyresrätter och bostadsrätter, ett äldreboende med cirka 70 platser, ett LSS-boende med sex bostäder samt lokaler för handel, service och stiftelsens administration i byggnadernas bottenvåningar.

Einar Mattssons kvarter kommer bestå av tre lamellhus i fyra till fem våningar längs med Thorsten Levenstams väg samt en högre byggnad i nio våningar i korsningen mot Sköndalsvägen. Sammanlagt uppför vi ca 83 bostadsrätter

Mer information om området hittar du på Stockholm stads hemsida.

Fråga oss