Nyproduktion Planerad

Stora Sköndal

Sköndal

Stora Sköndal

Stiftelsen Stora Sköndal vill nu bygga bostäder på den del av sin fastighet Sköndal 1:1 som ligger längs Sköndalsvägen.

Planförslaget innehåller runt 280 bostäder i form av både hyresrätter och bostadsrätter, ett äldreboende med cirka 70 platser, ett LSS-boende med sex bostäder samt lokaler för handel, service och stiftelsens administration i byggnadernas bottenvåningar.

Einar Mattssons kvarter kommer bestå av två huskroppar i fyra till fem våningar längs med Thorsten Levenstams väg samt en något högre byggnad i sex våningar vid korsningen mot Sköndalsvägen. Sammanlagt uppför vi ca 83 bostadsrätter

Mer information om området hittar du på Stockholm stads hemsida.

Fakta

  • Thorsten Levenstams väg Adress:
  • Sköndal Område:
  • 83 Bostadsrätter:
  • 2018 Byggår:
  • Bostadsrätt Typ:
Fråga oss