Vår fastighet Referens Ombyggnation

Bergsgruvan Större 52

Södermalm

Fastigheten ägs och förvaltas av Einar Mattsson.

Våra fastigheter och projekt / Bergsgruvan St 52

Bergsgruvan Större 52

Fastigheten som ägs och förvaltas av Einar Mattsson består av två huskroppar och ligger centralt beläget på Södermalm. Kvarteret Bergsgruvan Större 52 byggdes 1910 och förvärvades av Einar Mattsson under 1960-talet.

Fastigheten består av två intilliggande flerbostadshus med hyresrätter som renoveras i två etapper.

  • Etapp 1-Maria Prästgårdsgata 25 som gjordes klar 2022
  • Etapp 2- Timmermansgatan 38/38A som pågår under 2023

Timmermansg_maria prästg IMG_5205.jpg

Fakta

  • Timmermansgatan 38 / Maria Prästgårdsgata 25 Adress:
  • Södermalm Område:
  • 54 Hyresrätter:
  • 3 Lokaler:
  • 1910 & 1971/2023 Byggår:
  • 4048 m2 Yta:
  • Hyresrätt Typ:
Fråga oss