Bergsgruvan st 52 - pågående arbeten

Einar Mattsson kommer att renovera fastigheten på Timmermansgatan 38/38A under 2023 och förväntas bli klara under vintern 2023-2024. Vi kommer att renovera fasaden, balkongerna samt byta fönster i fastigheten. I lägenheterna byter vi stammar, byter el, renoverar ytskikt och fast inredning. Garaget renoveras, dessutom kommer huset få nytt ventilations- och värmesystem.

Det kommer att pågå en del bullriga arbeten när vi river fasaden och när vi river i lägenheterna. Vi hoppas bli klara med dessa till och med sommaren 2023, men även efter det kommer det låta en del - bland annat när garaget renoveras till hösten.

Det kommer även att bli hel del transporter omkring fastigheten under arbetstid. Normal arbetstid är mellan 07.00-16.00 och vi kommer försöka utföra ljudliga arbeten tidigast kl 08.00.

Vi kommer hålla dig uppdaterad kring pågående arbeten på denna sida.

2024-01-16

Bygghissen har plockats ner och vi demonterar fasadställningen.

Vi kommer renovera skärmtaket ovanför gångvägen på Maria Prästgårdsgata då vi kommer behöva en mindre portabel ställning.

I huset kvarstår mindre arbeten och vi kommer ha en inhägnad kvar Maria Prästgårdsgata för materialförvaring.

Skadorna i garaget var mer omfattande än vad som bedömdes, och åtgärderna blir då mer komplexa så arbetena där kommer pågå till april. Vi har gjort klart rivningen och vi kommer i februari börja gjuta om golvet, vilket innebär att en pumpbil kommer stå i inhägnaden på Maria Prästgårdsgata under dagtid.

Inflytt i huset påbörjas i februari.

2023-11-06

Garagerenoveringen påbörjas nu och det kommer att innebära en del bilning och högljudda arbeten. 

Fasadarbetena håller på att färdigställas. När den är klar börjar vi demontera ställningen. Demontering börjar på innergården, och vi hoppas vara klara med ställningsdemontering innan årsskiftet. 

2023-09-12

Renoveringen löper på enligt tidplan. Just nu tilläggsisoleras fasaden som sedan kommer att putsas.

I lägenheterna påbörjas nu återuppbyggnaden med nya installationer, ytskikt och inredning.

Fläktaggregaget som kommer försörja lägenheterna i huset lyftes in i huset förra veckan. Det lyftes in genom ett hål i taket, via kran då det var för stort för att få in i huset på annat sätt. Rummet kommer byggas kring fläkaggregatet och taket kommer byggas igen. 

2023-06-01

Rivning av fasaden fortsätter. Fasaden mot innergården är riven, och rivningar av fasaden mot gatan pågår, fasadrivningen förväntas vara klar under juni.

Under vardagar mellan kl 07.00-16.00 kommer man inte kunna gå under ställningen medan rivning pågår.

Sista sandsugning av lägenheterna sker under vecka 24.

Under fredagarna vecka  22, 26 och 27 kommer en pumpbil vara på plats så vi kan gjuta upp golven.

2023-04-24

Nu påbörjas rivning av fasad och balkonger. Utvändig rivning förväntas pågå i ca 5-7 veckor. Därefter påbörjas uppbyggnad. Under fasadrivning spärras gången under vår ställning av för att skydda gående mot eventuellt fallande material.

Samtidigt fortsättering bilning- och rivningsarbetena inuti huset.

Produktion kommer vara igång under hela sommaren men vi försöker påskynda de mest högljudda bilnings- och rivningsarbeten och hoppas dessa är klara till juli. Vi försöker minimera ljudande arbeten under juli men det kommer fortfarande låta.

prel tidplan.png
 
2023-03-01

Just nu byggs ställning kring huset. Därefter kommer fasaden att rivas ner för att tilläggsisoleras på nytt och putsas om. Burspråk och fönster kommer att bytas och balkongerna renoveras.

Fråga oss