Referens

Älvängen

Norra Djurgårdsstaden

Älvängen

I anslutning till Bobergs Torg i Norra Djurgårdsstaden har vi upprättat 77 bostäder i Brf Älvängen. Lägenheterna är bostadsrätter.

Om projektet

Norra Djurgårdsstaden blir en stadsdel med stark miljöprofil. Stockholms stad har satt upp övergripande ekologiska mål för en klimatanpassad stadsdel som ska vara fossilbränslefri år 2030. Det innebär bland annat krav på hög energieffektivitet i såväl kontorsbyggnader som bostäder, system för hållbar sophantering, bilpooler och goda möjligheter att ladda elbilar i området.

Alla hus som byggs i Norra Djurgårdsstaden måste leva upp till Stockholms stads höga miljökrav, men Einar Mattsson har gått ännu längre där energiförbrukningen i Brf Älvängen ligger under 55 kWh/kvm/år, vilket går utöver stadens krav. Bland annat återvinns värme från både luft och spillvatten i huset. Utöver de positiva miljöeffekterna är även boendekostnaderna för uppvärmningen låga. Separat mätning av el och vatten gör boenden i Brf Älvängen har full koll på sin energiförbrukning.

Fakta

  • Madängsgatan 22, Storängsgatan 3 Adress:
  • Norra Djurgårdsstaden Område:
  • 77 Bostadsrätter:
  • 1 Lokaler:
  • 2013-2014 Byggår:
  • 5520 m2 Yta:
  • Bostadsrätt Typ:
Fråga oss