Vår fastighet Referens

Backåkra

Norra Djurgårdsstaden

Fastigheten ägs och förvaltas av Einar Mattsson.

Backåkra

Einar Mattsson har uppfört 81 hyresrätter i kvarteret Backåkra som är en del av etappen Brofästet i Norra Djurgårdsstaden.

Om projektet

Husen i projektet är energieffektiva och projekterade för ”Miljöbyggnad guld”. Bland annat används solceller på taket, bergvärme och avloppsvärmeväxlare för att minska klimatpåverkan.

De 81 hyresrätterna tilldelades Einar Mattsson i september 2012 och är ett led i vår satsning på nyproduktion av hyresrätter. Startskottet för Backåkra gick i mars 2017 och de första hyresgästerna började flytta in sommaren 2018.

Fakta

  • Bobergsgatan 77 Adress:
  • Norra Djurgårdsstaden Område:
  • 81 Hyresrätter:
  • 2 Lokaler:
  • 2018 Byggår:
  • 4729 m2 Yta:
  • Hyresrätt Typ:
Fråga oss