;

Råttan 13 - Pågående arbeten

Under våren 2023 påbörjade Einar Mattsson renovering av fastigheten Råttan 13, Krukmakargatan 16-20 /Torkel Knutssonsgatan 16 på Södermalm. Renoveringen beräknas pågå i ca 2 år och består av att vi byter stammar, byter el, renoverar ytskikt och badrum och kök. Utvändigt så renoverar vi innergården, tilläggsisolerar fasaden samt byter fönster. Fastigheten får även nytt värme- och ventilationssystem.

I samband med renoveringen kommer Einar Mattsson även att bygga på fastigheten med 3st nya våningar där 23st nya bostäder tillskapas. Påbyggnationen byggs med en träkontruktion.

Det kommer att pågå en del bullriga arbeten framför allt i samband med rivningsarbeten.

Vår lyftkran står placerad på Krukmakargatan vilket tillsammas med de många transporterna till bygget och ICA Aptiten kommer att påverka framkomligheten under byggtiden.

Normal arbetstid är mellan 07.00-16.00 och vi kommer försöka utföra ljudliga arbeten tidigast kl 08.00.

Vi kommer hålla dig uppdaterad kring pågående arbeten på denna sida.

2023-11-23

Rivningen av taket fortgår i bra takt längs med Krukmakargatan.

Vi har påbörjat montaget av stålbalkarna som ska fördela lasten från de nya våningarna. Inom ett par veckor så kommer vi även börja montera de nya stomväggarna i trä.

I de befintliga lägenheterna som renoveras har vi nu dragit färdigt de mesta av de nya vatten- och avloppsstammarna samt nya el-installationer.

Inom kort kommer vi påbörja uppbyggnaden av badrummen i hörntrapphuset.

2023-10-30

Rivningen av befintligt tak och vindsplan pågår och är färdigt vad gäller det första trapphuset.

Nu kommer vi börja att montera stålbalkar för lastfördelning samt uppbyggnad av den nya trästommen.

I lägenheterna nedåt i huset pågår arbete med vatten-, ventilations- och el-ledningar.

2023-09-27

Nu är trapphuset i hörnan av Krukmakargatan/Torkel Knutssonsgatan fullt intäckt och under väderskyddet har nu rivning av befintligt tak och vindsplan påbörjats. När detta moment är klart så kan vi börja uppbyggnaden av de nya våningarna. Dessa utförs i trä.

Parallellt med detta så pågår fortsatt rivning invändigt i fastigheten, både i lägenheter och nere i garaget.

I lägenheterna har vi påbörjat att dra de nya spill- och vattenstammarna.

2023-08-25

I dagsläget pågår rivningsarbeten invändigt i lägenheterna samtidigt som vi bygger ställning runt, utanför huset.

När ställningen är färdig i hörnan av Krukmakargatan / Torkel Knutssonsgatan så kommer vi att ”klä in” den delen av huset med ett s k väderskydd så att vi inte riskerar vattenskador vid regnväder. Därefter kan vi börja riva befintligt tak och vind och påbörja påbyggnationen. Detta arbete beräknas starta i slutet av september.

Fråga oss