Råttan 13 - Pågående arbeten

Under våren 2023 påbörjade Einar Mattsson renovering av fastigheten Råttan 13, Krukmakargatan 16-20 /Torkel Knutssonsgatan 16 på Södermalm. Renoveringen beräknas pågå i ca 2 år och består av att vi byter stammar, byter el, renoverar ytskikt och badrum och kök. Utvändigt så renoverar vi innergården, tilläggsisolerar fasaden samt byter fönster. Fastigheten får även nytt värme- och ventilationssystem.

I samband med renoveringen kommer Einar Mattsson även att bygga på fastigheten med 3st nya våningar där 23st nya bostäder tillskapas. Påbyggnationen byggs med en träkontruktion.

Det kommer att pågå en del bullriga arbeten framför allt i samband med rivningsarbeten.

Vår lyftkran står placerad på Krukmakargatan vilket tillsammas med de många transporterna till bygget och ICA Aptiten kommer att påverka framkomligheten under byggtiden.

Normal arbetstid är mellan 07.00-16.00 och vi kommer försöka utföra ljudliga arbeten tidigast kl 08.00.

Vi kommer hålla dig uppdaterad kring pågående arbeten på denna sida.

24-06-05

Just nu pågår rivning av badrummen i lägenheterna på Krukmakargatan 20 parallellt med rivning av tak och sammanhängande konstruktioner längst Torkel Knutssonsgatan. Dessa åtgärder bullrar en del och vi är tacksamma för ditt överseende. 

Normal arbetstid i projektet är mellan kl 7.00- 16.00, vissa arbetsmoment kräver förberedelser och dessa sker normalt från ca kl 6.30. Vi strävar efter att inte utföra bullriga arbeten före kl 8.00 eller efter kl 15.30.

Bygget kommer att hålla öppet under hela sommaren, dock med lägre intensitet.

I höst påbörjas renovering av innergården.

Vi räknar med att projektets mest ljudliga arbeten ska avslutas under början av 2025.

Har du frågor?

Välkommen att mejla ROT-koordinator Nathalie Fernholm, eller ring på tfn 08- 586 264 53.

24-05-29 Bullrande arbeten

På grund av ICA-butikens öppettider är det inte möjligt att utföra alla arbeten uteslutande under dagtid men arbeten som kan upplevas som mycket störande skall inte förläggas under nattetid.

På förekommen anledning ber vi om ursäkt för det bullriga arbetet som utfördes under natten mellan tisdag den 28/5 och onsdag den 29/5. Felaktiga beslut fattades av personal på plats till följd av ett missförstånd. Vi har vidtagit åtgärder för att det inte ska upprepas och beklagar den olägenhet som arbetet orsakat.

Välkommen att kontakta ROT-koordinator Nathalie Fernholm om du har frågor om projektet.

Nathalie.fernholm@einarmattsson.se 

08- 586 264 53. 

2024-02-19

Nu är rivningen av taket och vinden längs Krukmakargatan helt färdig. Rivningen längs Torkel Knutssonsgatan beräknas påbörjas i maj/juni senare i år.

Montaget av trästommen rullar på i bra takt och vi har snart byggt den tredje och sista våningen i den första etappen.

I mars påbörjas montaget av trästommen i andra och tredje etappen.

I de befintliga lägenheterna så är det mesta av rivningen klar och uppbyggnad av tätskikt och plattsättning i badrum har påbörjats.

Inom kort kommer också fönsterbyte och fasadisolering/renovering att starta.

2023-12-20

Nu har vi börjat montera den nya trästommen som utgör påbyggnationen. Arbetet löper på bra och vi får nya leveranser av trä varje dag som lyfts upp och monteras direkt.

2023-11-23

Rivningen av taket fortgår i bra takt längs med Krukmakargatan.

Vi har påbörjat montaget av stålbalkarna som ska fördela lasten från de nya våningarna. Inom ett par veckor så kommer vi även börja montera de nya stomväggarna i trä.

I de befintliga lägenheterna som renoveras har vi nu dragit färdigt de mesta av de nya vatten- och avloppsstammarna samt nya el-installationer.

Inom kort kommer vi påbörja uppbyggnaden av badrummen i hörntrapphuset.

2023-10-30

Rivningen av befintligt tak och vindsplan pågår och är färdigt vad gäller det första trapphuset.

Nu kommer vi börja att montera stålbalkar för lastfördelning samt uppbyggnad av den nya trästommen.

I lägenheterna nedåt i huset pågår arbete med vatten-, ventilations- och el-ledningar.

2023-09-27

Nu är trapphuset i hörnan av Krukmakargatan/Torkel Knutssonsgatan fullt intäckt och under väderskyddet har nu rivning av befintligt tak och vindsplan påbörjats. När detta moment är klart så kan vi börja uppbyggnaden av de nya våningarna. Dessa utförs i trä.

Parallellt med detta så pågår fortsatt rivning invändigt i fastigheten, både i lägenheter och nere i garaget.

I lägenheterna har vi påbörjat att dra de nya spill- och vattenstammarna.

2023-08-25

I dagsläget pågår rivningsarbeten invändigt i lägenheterna samtidigt som vi bygger ställning runt, utanför huset.

När ställningen är färdig i hörnan av Krukmakargatan / Torkel Knutssonsgatan så kommer vi att ”klä in” den delen av huset med ett s k väderskydd så att vi inte riskerar vattenskador vid regnväder. Därefter kan vi börja riva befintligt tak och vind och påbörja påbyggnationen. Detta arbete beräknas starta i slutet av september.

Fråga oss