Referens Vår fastighet

Forskningen

Östermalm

Huset ägs och förvaltas av Einar Mattsson.

Forskningen

På KTH Campus har Einar Mattson, i samarbete med KTH och arkitektbyrån Semrén och Månson skapat tre prisade hus med 305 studentbostäder med en bostadsyta om 6 329 kvm samt testbädden KTH Live-in Lab. Husen blockuthyrs till KTH och förvaltas av Einar Mattsson. De första studenterna flyttade in i september 2017.

KTH Campus är en viktig del i vetenskapsstaden tillsammans med bland annat Stockholms universitet och Karolinska Institutet. I området har tre av Promenadstadens stadsutvecklingsstrategier applicerats: att stärka centrala Stockholm, att koppla samman stadens delar samt att främja en levande stadsmiljö i hela staden.

Naturen och det gröna är framträdande delar i områdets karaktär, bland annat finns en förkastningsbrant med synliga hällar och berg. Utformningen av de tre fristående byggnaderna, som är belägna på KTH:s högsta punkt, är inspirerad av detta.

Husen som har en slät betongfasad med franska glasbalkonger kan liknas vid skulpturala klippblock och är utformade av gedigna material för hållbarhet över tid. Gränsen mellan landskapet och det byggda är viktig och skarp. Utomhus används kraftfulla enkla material som anknyter till byggnadernas materialitet och känsla.

Läs mer om projektet i flikarna nedan.

Fakta

  • Osquldas väg 8-12 Adress:
  • Östermalm Område:
  • 302 Hyresrätter:
  • 2017 Byggår:
  • 6329 kvm Yta:
  • Hyresrätt Typ:
Fråga oss