Byggarbetsledare

Byggarbetsledare är den som leder bygget ute på byggarbetsplatsen. På de större byggena finns fler byggarbetsledare som ansvarar för varsin del.

Byggarbetsledaren leder och fördelar arbetet för yrkesgrupper såsom ex. snickare och betongarbetareoch ansvarar för att arbetet utförs på rätt sätt och inom rätt tid. 

Byggarbetsledaren bevakar att maskiner och material finns på plats och samordnar arbetet med de underentreprenörer som till exempel sköter om rör- och elinstallationer. Byggarbetsledare har ansvaret för att arbetet utförs enligt gällande ritningar och anvisningar och för att säkerhetsföreskrifterna följs.

Arbetsledaren har ofta en ingenjörsutbildning men kan även ha en bakgrund som hantverkare.

Lediga jobb

Vill du vara med på resan till ett mer socialt hållbart samhälle? Hos oss på Einar Mattsson finns en gedigen kunskap och bredd. Vi har en stor kompetens samlad i koncernen.

Om företaget Einar Mattsson

Einar Mattsson äger, förvaltar och utvecklar fastigheter samt bygger hus i Storstockholm. Vår verksamhet är organiserad i flera bolag som i sin helhet ägs av Einar Mattsson AB.

Fråga oss