Leverantör

Personuppgiftsansvarig

Vi kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter hos leverantörer till oss.

Sådana personuppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för att t ex göra avrop, dela ut ärenden/uppdrag, hantera passerkort/behörigheter till fastigheter och system, för uppföljningen och säkerställande av era fullgoda leveranser, era olika ansvar och åtaganden gentemot oss samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

Fråga oss