Nyheter / 2024 / Ökat återbruk i äldre fastighet på Södermalm
2024-03-06

Ökat återbruk i äldre fastighet på Södermalm

Att återanvända material, är inte så enkelt som det kan tyckas. När fastighetsägare renoverar görs det för att delar i en fastighet och framförallt dess innehåll är tekniskt slut. Efter år med lappande och lagande så behöver saker bytas ut helt för att hålla för minst 50 år framåt. Att göra återbruksinventeringar – vad som är möjligt att återanvända och inte – gör Einar Mattsson vid sina renoveringar. Ett komplext arbete där stor kunskap krävs.

Skolgränd einar mattsson.jpgSkolgränd med balkonger och tillhörande innergård. Foto: Erika Norell

När husen evakuerats och hyresgästerna fått tillfälliga bostäder, sker inventeringen. Vad kan sparas och inte. Vad är murket, rostigt och sönderslitet, och vad är fortfarande helt och funktionellt? Efter inventeringen diskuterar ROT-avdelningen tillsammans med avdelningarna för inköp, hållbarhet och byggnation vad som kan tas omhand och vad som ska säljas utifrån fastighetens förutsättningar. Små saker från huset och i rimligt antal kan Einar Mattssons eget logistikcenter lagra. Större saker köps ibland upp av underleverantörer som säljer det vidare för användning på andra ställen.

Platsbrist under pågående renovering
Det är sällsynt att kunna ha utrymme under själva renoveringen att lagra saker, eftersom det är många olika typer av hantverkare som vistas där. Plus att rivningsmaterial ska ut, nytt material ska in och ibland är dessa material skrymmande som exempelvis gipsskivor. Varje tillgänglig kvadratmeter nyttjas i en renovering. Det finns annars en risk för skador på material som förvaras kvar. I en genomsnitts-fastighet rivs cirka 100 ton material ut och cirka 100 ton material läggs in. Alltså en stor mängd material som flyttas i fastigheten.

Einar Mattsson jobbar aktivt med att utveckla återbruksarbetet
I fastigheten Kattan på Södermalm gjordes nyligen en detaljerad återbruksinventering. Huset är från 1962 och där försöker vi ta hand om än mer material inför den stundande renoveringen. Det som inte Einar Mattsson kan ta tillvara själv, har vi nu en ny återbrukspartner som ska hjälpa oss med.

När återbruksinventeringen gjordes identifierades material och varor som fortsatt håller en god kvalité och som eventuellt kan vilja användas av andra. Bland annat kan vitvaror, bänkskivor, diskbänkar, och WC-porslin såsom badkar och toaletter få ett nytt hem. Även blandare, armaturer och radiatorer tas tillvara.

Återbrukspartnern tar även ansvar för demontering, transport och förmedlar de återbrukade varorna. De har gjort uppskattningen att den totala vikten byggavfall minskar med cirka 8,7 ton och att den beräknade utsläppsminskningen blir cirka 14,5 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) i det här ROT-projektet.

Einar Mattsson fortsatta återbruksfokus
Einar Mattsson fortsätter aktivt att utveckla arbetet inom återbruk inom byggverksamheten. Vi vill kunna intensifiera arbetet med återbruk och göra det än mer systematiskt i våra processer. Utöver samarbeten med sakkunniga leverantörer så ser vi också över möjligheten att utveckla vårt eget logistikcenters ökande återbruksarbete.

Fråga oss